SKANOWANIE BETONU I WYKRYWANIE ZBROJENIA

Skanowanie betonu wykonywane jest skanerem HILTI Ferroscan PS200 (PS250).  Skanowanie betonu wykonuje osoba z ponad 10-letnim doświadczeniem w pracach diagnostycznych z użyciem skanera i w interpretacji wyników.

Skanowanie betonu ma na celu rozpoznanie zbrojenia zatopionego w betonie, bez potrzeby rozkuwania betonu. Pozwala na ustalenie głębokości, rozstawu oraz średnicy zbrojenia. Wyniki skanowania betonu przedstawiane są w formie graficznej i opisowej.

Skaner do skanowania betonu to sprzęt wysokospecjalistyczny. Z uwagi na wysoką cenę, tego typu skanerów w Polsce jest niewiele. Naszą firmę wyróżnia fakt, że posiadamy skaner do skanowania betonu i możemy dla Państwa realizować specjalistyczne usługi.

Do szybkiego wykrywania w betonie i w murach ceglanych prętów zbrojeniowych, rur miedzianych, rur aluminiowych, przewodów elektrycznych pod napięciem, używamy  Ferrodetektora Hilti.

 

Skanowanie betonu – używana technologia

Skanowanie betonu obejmuje rozpoznanie w betonie położenia oraz średnicy zbrojenia w sposób nieinwazyjny, bez potrzeby rozkuwania betonu. Wyniki skanowania betonu przedstawiane są w formie graficznej i opisowej. Skanowanie betonu wykonywane jest urządzeniem Ferroscan PS200 Hilti w miejscach wskazanych przez zamawiającego i ewentualnie skorygowane w dniu badań na miejscu.

Tolerancje skanów podano w aktualnym certyfikacie z kalibracji urządzenia w serwisie firmy HILTI, w załączeniu.

Rodzaj skanu :

– „obszary” 60cmx60cm (75x75) i ich wielokrotność, skanowanie obrazów lub skanowanie blokowe w celu rozpoznania położenia i średnicy zbrojenia,

–  „szybkie skanowanie betonu z wykrywaniem”, skan liniowy dowolnej długości w celu natychmiastowego rozpoznania położenia zbrojenia.

Maksymalna głębokość do określenia grubości otuliny i lokalizacji pręta wynosi 100 mm.

Zakres średnicy rozpoznawanego pręta zbrojeniowego od 6mm do 36 mm.

Dokładność pomiaru głębokości pręta  zbrojeniowego ± 1 mm. Dokładność pomiaru średnicy pręta podano w aktualnym świadectwie kalibracji.

Świadectwa kalibracji  skanera w serwisie Hilti:

Skanowanie betonu – zalety skanera

– szybkie i łatwe skanowanie dużych powierzchni betonu, bez ograniczeń wielkości obiektu,

– zapewnia dokładny pomiar otuliny na głębokość do 100 mm,

– wyświetla na monitorze czytelny obraz zbrojenia, umożliwiając dokonanie natychmiastowej oceny konstrukcji i otuliny,

– automatycznie rejestruje dane skanowania,

– pozwala uniknąć uszkodzeń prętów zbrojeniowych oraz szkód konstrukcji spowodowanych przecięciem zbrojenia podczas wiercenia lub wycinania otworów,

– generowanie raportów ocen konstrukcji, statystyk i prezentacji wizualnych zbrojenia.

 

Skanowanie betonu – zastosowania skanera

– weryfikacja i analiza prętów zbrojeniowych zatopionych w betonie, ich średnicy i położenia,

– sprawdzanie otuliny betonowej na dużych powierzchniach w celu wykonania prac naprawczych konstrukcji,

– budowlane inspekcje odbiorcze i kontrola jakości wykonania zbrojenia.

 

Skanowanie betonu – niektóre zrealizowane prace

 

Skanowanie betonu płyty wiaduktu na autostradzie A1

Skanowanie zbrojenia żelbetowej płyty wiaduktu w celu wykonania  pomiaru otuliny zbrojenia i rozstawu prętów zbrojeniowych, na budowie Autostrady A1 w okolicach Torunia, dla firmy Skanska-NDI.

Skanowanie betonu w ramach ekspertyzy pomnika w Chełmnie nad Nerem

Skanowanie betonu żelbetowych ścian, stropów, podciągów w celu rozpoznania zbrojenia w ramach ekspertyzy pomnika w Chełmnie nad Nerem, na zlecenie Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Ministerstwa Kultury. Nieinwazyjne badanie wykonywane za pomocą skanera do betonu.

Skanowanie betonu Obiektu Kunsztu Wodnego w Forum Gdańsk

Skanowanie betonu żelbetowych prefabrykatów ściany w celu rozpoznania zbrojenia na budowie Obiektu  Kunsztu Wodnego, w ramach Kompleksu Urbanistycznego Forum Gdańsk, dla firmy Skanska S.A. Nieinwazyjne badanie wykonywane za pomocą skanera do betonu.

Wykrywanie zbrojenia mostu koło Kwidzynia

Skanowanie zbrojenia żelbetowej belki przęsła mostu wantowo-belkowego przez rzekę Wisłę koło Kwidzyna , dla firmy Budimex S.A.. Nieinwazyjne badanie w celu rozpoznania położenia zbrojenia.

Ocena nośności stropu i wykrywanie zbrojenia w szpitalu Copernicus w Gdańsku

Ekspertyza budowlana nośności stropu żelbetowego połączona z badaniami betonu i skanowaniem zbrojenia stropu oraz podciągu dla firmy Euromedic Pomorskie Centrum Medyczne w budynku szpitala Copernicus Podmiot Leczniczy SP. z o.o. w Gdańsku.

Ocena nośności stropu

 

Ocena nośności stropu i wykrywanie zbrojenia w USK w Białymstoku

Ekspertyza nośności stropu połączona z badaniami betonu i skanowaniem zbrojenia  w budynku Colegium Patologicum – Zakładu Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.

Ocena nośności stropu i wykrywanie zbrojenia Teatru w Krakowie

Ekspertyza budowlana stropu budynku teatru. Ekspertyza nośności żelbetowego stropu połączona z badaniami betonu i skanowaniem zbrojenia podciągów, żeber, słupów i płyty stropu w budynku Teatru Nowa Łaźnia w Krakowie. Powierzchnia stropu w zakresie opracowania ok. 2,0 tys.m2.

Wykrywanie zbrojenia studni rewizyjnej w Sopocie

Skanowanie betonu żelbetowej studni rewizyjnej przebudowy linii kolejowej E65 Warszawa-Gdynia, przy stacji Sopot  dla firmy Polwar S.A.. Nieinwazyjne badanie w celu rozpoznania położenia oraz średnicy zbrojenia.

Skanowanie stropu budynku w Warszawie

Skanowanie stropu o powierzchni ok. 400m2 (jedna kondygnacja) i grubości 20 cm w celu rozpoznania średnicy zbrojenia, grubości otuliny zbrojenia i rozstawu prętów zbrojeniowych w budynku w Warszawie, na zlecenie firmy SKIS-GAZ.

Skanowanie słupów żelbetowych Neopark w Warszawie

Skanowanie betonu słupów na budowie “Neopark” w Warszawie na zlecenie RD bud Sp. z o.o. Nieinwazyjne badanie w celu rozpoznania średnicy i położenia zbrojenia.

Skanowanie zbrojenia stropu budynku w Świebodzicach

Skanowanie płyty stropu w budynku przemysłowym w Świebodzicach na zlecenie spółki Elektrum. Nieinwazyjne rozpoznanie położenia zbrojenia.

Skanowanie betonu na terenie huty szkła w Sierakowie

Skanowanie i badanie wytrzymałości betonu żelbetowych słupów hali pieca na terenie huty szkła w Sierakowie na zlecenie BA Glass Poland Sp.z o.o.

Skanowanie dźwigarów w hali przemysłowej w Ożarowie

Skanowanie żelbetowych strunobetonowych dźwigarów dachowych hali przemysłowej w Ożarowie na zlecenie Depenbrock Polska Sp. z o.o. Sp. K.

Skanowanie betonu Centrum Magazynowo-Produkcyjnego w Bydgoszczy

Skanowanie żelbetowych prefabrykatów ściennych Centrum Magazynowo-Produkcyjnego w Bydgoszczy na terenie Parku Technologicznego, na zlecenie Depenbrock Polska Sp. z o.o. Sp. K.

Ocena nośności stropu Poczty Polskiej w Ostrowie Wielkopolskim

Ekspertyza budowlana budynku usługowego: ekspertyza nośności stropu z określeniem dopuszczalnych obciążeń, połączona z badaniami betonu i skanowaniem zbrojenia w budynku Poczty Polskiej w Ostrowie Wielkopolskim.

Ocena nośności stropów hali przemysłowej w Elblągu

Ekspertyza stropów hali przemysłowej w Elblągu dla firmy Stokota Sp. z o.o. W zakres opracowania wchodziło skanowanie stropów, podciągów i słupów .

Skanowanie słupów żelbetowych hali przemysłowej w Gdańsku

Skanowanie słupów żelbetowych hali przemysłowej w Gdańsku Al. Rzeczypospolitej w celu rozpoznania zbrojenia.

Skanowanie stropu budynku usługowego w Gdyni

Skanowanie stropu piętra budynku apteki w Gdyni ul. Chylońska w ramach ekspertyzy nośności stropu dla potrzeb montażu automatu aptecznego.

I inne badania.