SKANOWANIE BETONU I WYKRYWANIE ZBROJENIA W TRÓJMIEŚCIE I GDAŃSKU

Skanowanie betonu wykonywane jest skanerem HILTI Ferroscan PS200 (PS250).  Skanowanie betonu wykonuje osoba z ponad 10-letnim doświadczeniem w pracach diagnostycznych z użyciem skanera i w interpretacji wyników.

Skanowanie betonu ma na celu rozpoznanie zbrojenia zatopionego w betonie, bez potrzeby rozkuwania betonu. Pozwala na ustalenie głębokości, rozstawu oraz średnicy zbrojenia. Wyniki skanowania betonu przedstawiane są w formie graficznej i opisowej.

Skaner do skanowania betonu to sprzęt wysokospecjalistyczny. Z uwagi na wysoką cenę, tego typu skanerów w Polsce jest niewiele. Naszą firmę wyróżnia fakt, że posiadamy skaner do skanowania betonu i możemy dla Państwa realizować specjalistyczne usługi.

Do szybkiego wykrywania w betonie i w murach ceglanych prętów zbrojeniowych, rur miedzianych, rur aluminiowych, przewodów elektrycznych pod napięciem, używamy  Ferrodetektora Hilti.

 

Skanowanie betonu – używana technologia

Skanowanie betonu obejmuje rozpoznanie w betonie położenia oraz średnicy zbrojenia w sposób nieinwazyjny, bez potrzeby rozkuwania betonu. Wyniki skanowania betonu przedstawiane są w formie graficznej i opisowej. Skanowanie betonu wykonywane jest urządzeniem Ferroscan PS200 Hilti w miejscach wskazanych przez zamawiającego i ewentualnie skorygowane w dniu badań na miejscu.

Tolerancje skanów podano w aktualnym certyfikacie z kalibracji urządzenia w serwisie firmy HILTI, poniżej.

Maksymalna głębokość do określenia grubości otuliny i lokalizacji pręta wynosi 100 mm.

Zakres średnicy rozpoznawanego pręta zbrojeniowego od 6mm do 36 mm.

Dokładność pomiaru głębokości pręta  zbrojeniowego ± 1 mm. Dokładność pomiaru średnicy pręta podano w aktualnym świadectwie kalibracji, poniżej.

Rodzaje skanu :

– obszary 60cmx60cm (80x80) i ich wielokrotność, “skanowanie obrazów” lub skanowanie blokowe w celu rozpoznania położenia i średnicy zbrojenia,

–  szybkie skanowanie betonu z wykrywaniem, “skan liniowy” dowolnej długości w celu natychmiastowego rozpoznania położenia zbrojenia.

Świadectwa kalibracji  skanera w serwisie Hilti:

Skanowanie betonu – zalety skanera

– szybkie i łatwe skanowanie dużych powierzchni betonu, bez ograniczeń wielkości obiektu,

– zapewnia dokładny pomiar otuliny na głębokość do 100 mm,

– wyświetla na monitorze czytelny obraz zbrojenia, umożliwiając dokonanie natychmiastowej oceny konstrukcji i otuliny,

– automatycznie rejestruje dane skanowania,

– pozwala uniknąć uszkodzeń prętów zbrojeniowych oraz szkód konstrukcji spowodowanych przecięciem zbrojenia podczas wiercenia lub wycinania otworów,

– generowanie raportów ocen konstrukcji, statystyk i prezentacji wizualnych zbrojenia.

 

Skanowanie betonu – zastosowania skanera

– weryfikacja i analiza prętów zbrojeniowych zatopionych w betonie, ich średnicy i położenia,

– sprawdzanie otuliny betonowej na dużych powierzchniach w celu wykonania prac naprawczych konstrukcji,

– budowlane inspekcje odbiorcze i kontrola jakości wykonania zbrojenia.

Jakie obszary skanujemy? Co to jest skan “obrazu zbrojenia”? Co to jest “skan liniowy”?

Podstawowym obszarem skanowanym jest pole wielkości 60cm x 60cm, przy czym wielkość powierzchni dostępnej w trakcie skanowania takiego pola musi być większa o 10cm w każdym kierunku i wynosi 80cm x 80cm. Wynika to z wymiarów urządzenia. Maksymalna wielkość powierzchni skanowanej nie jest niczym ograniczona. Może stanowić dowolną wielokrotność pola 60x60cm. Oczywiście możliwe jest skanowanie również mniejszych powierzchni. W wyniku skanowania pola 60cm x 60cm uzyskujemy „obraz zbrojenia” znajdującego się w polu 60cm x 60cm. W przypadku gdy nie jest konieczne określenie średnicy zbrojenia, a wystarczające jest określenie położenia prętów (umiejscowienie na rzucie i głębokość położenia) możemy wykonać  „skan liniowy” na odcinku dowolnej długości. Jednorazowy przebieg skanera wynosi około 25 mb (jeden cykl pomiarowy). Możliwa jest dowolna liczba powtórzeń tej długości.

Co można skanować? Ograniczenia skanowania.

Możemy skanować dowolny element konstrukcji żelbetowej (beton plus pręty zbrojenia), dowolnej wielkości, dowolnie umiejscowiony. Element musi być dostępny do skanowania i powinien być wykonany bez dodatku do betonu metalowych włókien rozproszonych. Jedyne ograniczenie dotyczy głębokości  skanowania, która wynosi  10cm.

Jak skanujemy stropy, podciągi i słupy?

W przypadku stropów, w celu pełnego rozpoznania zbrojenia, skanujemy strop od góry i od spodu w polach 60cmx 60cm  we wszystkich charakterystycznych miejscach konstrukcji stropu. Dodatkowo jeżeli jest taka możliwość, wykonujemy „skan liniowy” całego stropu we wszystkich kierunkach, od spodu i od góry stropu, dla potwierdzenia powtarzalności występowania zbrojenia, lub jego braku. W przypadku podciągów (żeber, belek) wykonujemy skanowanie każdego dostępnego boku podciągu w minimum dwóch miejscach, w strefie przypodporowej i w strefie środkowej podciągu. Dodatkowo można wykonać podłużny „skan liniowy” całej długości podciągu dla uzyskania informacji na temat powtarzalności zbrojenia na całej długości podciągu (żebra). Słupy skanujemy podobnie jak podciągi.

Jak przygotować miejsce skanowania?

Powierzchnia skanowana powinna być czysta (zamieciona) i w miarę możliwości równa (bez grudek zaprawy, kamieni, wystających prętów). Do skanowania wybieramy miejsca pozbawione instalacji (szczególnie instalacji elektrycznych pod napięciem), bez elementów obudowy ,  bez sufitów podwieszanych. Miejsce wytypowane do skanowania przyjmujemy z zapasem po 10cm z każdej strony. Dla wykonania miarodajnego „skanu obrazu zbrojenia” stropu optymalnie powinno być dostępne pole wielkości minimum 80cm x 80cm. Oczywiście możliwe jest skanowanie mniejszych powierzchni i większych. W przypadku skanowania spodu stropu konieczne jest ustawienie podestu roboczego (rusztowania, pomostu, podnośnika) w taki sposób, aby w pozycji stojącej operator skanera dosięgnął ręką do spodu stropu. Nie ma możliwości wykonania skanowania spodu stropu z drabiny. Elementy konstrukcji w miejscu skanowanym powinny być suche i odpylone, tak aby możliwe było przyklejenie kalki wzorcowej (niezbędnej do wykonania skanu obrazu) przy pomocy papierowej taśmy malarskiej.

Czy można skanować miejsca spękane i nierówne?

Powierzchnia spękana z ubytkami betonu również może być skanowana. Miejsca takie skanujemy z wykorzystaniem specjalnie przygotowanych podkładek wyrównujących grubości 3mm.

Czy można skanować fundamenty?

Możliwe jest skanowanie fundamentów w miejscach dostępnych do skanowania, przy ograniczeniu, że rozpoznajemy zbrojenie powierzchniowe do maksymalnej głębokości 10cm .

Czy można skanować strop na którym wykonano posadzkę?

Możliwe jest skanowanie stropu z posadzką, przy ograniczeniu, że rozpoznajemy zbrojenie do maksymalnej głębokości 10cm, łącznie z grubością posadzki. Ponadto posadzka nie jest zbrojona (gdyż skaner pokaże zbrojenie posadzki zamiast stropu)oraz do betonu posadzki nie dodano włókien stalowych (zbrojenie rozproszone zakłóca odczyt).

Czytaj więcej


Skanowanie betonu – niektóre zrealizowane prace

Skanowanie betonu płyty wiaduktu na autostradzie A1

Skanowanie zbrojenia żelbetowej płyty wiaduktu w celu wykonania  pomiaru otuliny zbrojenia i rozstawu prętów zbrojeniowych, na budowie Autostrady A1 w okolicach Torunia, dla firmy Skanska-NDI.

Skanowanie betonu w ramach ekspertyzy pomnika w Chełmnie nad Nerem

Skanowanie betonu żelbetowych ścian, stropów, podciągów w celu rozpoznania zbrojenia w ramach ekspertyzy pomnika w Chełmnie nad Nerem, na zlecenie Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Ministerstwa Kultury. Nieinwazyjne badanie wykonywane za pomocą skanera do betonu.

Skanowanie betonu Obiektu Kunsztu Wodnego w Forum Gdańsk

Skanowanie betonu żelbetowych prefabrykatów ściany w celu rozpoznania zbrojenia na budowie Obiektu  Kunsztu Wodnego, w ramach Kompleksu Urbanistycznego Forum Gdańsk, dla firmy Skanska S.A. Nieinwazyjne badanie wykonywane za pomocą skanera do betonu.

Wykrywanie zbrojenia mostu koło Kwidzynia

Skanowanie zbrojenia żelbetowej belki przęsła mostu wantowo-belkowego przez rzekę Wisłę koło Kwidzyna , dla firmy Budimex S.A.. Nieinwazyjne badanie w celu rozpoznania położenia zbrojenia.

Ocena nośności stropu i wykrywanie zbrojenia w szpitalu Copernicus w Gdańsku

Ekspertyza budowlana nośności stropu żelbetowego połączona z badaniami betonu i skanowaniem zbrojenia stropu oraz podciągu dla firmy Euromedic Pomorskie Centrum Medyczne w budynku szpitala Copernicus Podmiot Leczniczy SP. z o.o. w Gdańsku.

Ocena nośności stropu

 

Ocena nośności stropu i wykrywanie zbrojenia w USK w Białymstoku

Ekspertyza nośności stropu połączona z badaniami betonu i skanowaniem zbrojenia  w budynku Colegium Patologicum – Zakładu Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.

Ocena nośności stropu i wykrywanie zbrojenia Teatru w Krakowie

Ekspertyza budowlana stropu budynku teatru. Ekspertyza nośności żelbetowego stropu połączona z badaniami betonu i skanowaniem zbrojenia podciągów, żeber, słupów i płyty stropu w budynku Teatru Nowa Łaźnia w Krakowie. Powierzchnia stropu w zakresie opracowania ok. 2,0 tys.m2.

Ekspertyza techniczna budynku na wyspie Ołowianka w Gdańsku w strefie ochrony konserwatorskiej

Ekspertyza konstrukcji budynku i ocena możliwość adaptacji i rozbudowy, na potrzeby Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F.Chopina w Gdańsku. 

Skanowanie zbrojenia stropów, podciągów, słupów, nieinwazyjne badania betonu, obliczenia nośności stropów.

Wykrywanie zbrojenia studni rewizyjnej w Sopocie

Skanowanie betonu żelbetowej studni rewizyjnej przebudowy linii kolejowej E65 Warszawa-Gdynia, przy stacji Sopot  dla firmy Polwar S.A.. Nieinwazyjne badanie w celu rozpoznania położenia oraz średnicy zbrojenia.

Skanowanie stropu budynku w Warszawie

Skanowanie stropu o powierzchni ok. 400m2 (jedna kondygnacja) i grubości 20 cm w celu rozpoznania średnicy zbrojenia, grubości otuliny zbrojenia i rozstawu prętów zbrojeniowych w budynku w Warszawie, na zlecenie firmy SKIS-GAZ.

Skanowanie słupów żelbetowych Neopark w Warszawie

Skanowanie betonu słupów na budowie “Neopark” w Warszawie na zlecenie RD bud Sp. z o.o. Nieinwazyjne badanie w celu rozpoznania średnicy i położenia zbrojenia.

Skanowanie zbrojenia stropu budynku w Świebodzicach

Skanowanie płyty stropu w budynku przemysłowym w Świebodzicach na zlecenie spółki Elektrum. Nieinwazyjne rozpoznanie położenia zbrojenia.

Skanowanie betonu na terenie huty szkła w Sierakowie

Skanowanie i badanie wytrzymałości betonu żelbetowych słupów hali pieca na terenie huty szkła w Sierakowie na zlecenie BA Glass Poland Sp.z o.o.

Skanowanie dźwigarów w hali przemysłowej w Ożarowie

Skanowanie żelbetowych strunobetonowych dźwigarów dachowych hali przemysłowej w Ożarowie na zlecenie Depenbrock Polska Sp. z o.o. Sp. K.

Skanowanie betonu Centrum Magazynowo-Produkcyjnego w Bydgoszczy

Skanowanie żelbetowych prefabrykatów ściennych Centrum Magazynowo-Produkcyjnego w Bydgoszczy na terenie Parku Technologicznego, na zlecenie Depenbrock Polska Sp. z o.o. Sp. K.

Ocena nośności stropu Poczty Polskiej w Ostrowie Wielkopolskim

Ekspertyza budowlana budynku usługowego: ekspertyza nośności stropu z określeniem dopuszczalnych obciążeń, połączona z badaniami betonu i skanowaniem zbrojenia w budynku Poczty Polskiej w Ostrowie Wielkopolskim.

Ocena nośności stropów hali przemysłowej w Elblągu

Ekspertyza stropów hali przemysłowej w Elblągu dla firmy Stokota Sp. z o.o. W zakres opracowania wchodziło skanowanie stropów, podciągów i słupów .

Skanowanie słupów żelbetowych hali przemysłowej w Gdańsku

Skanowanie słupów żelbetowych hali przemysłowej w Gdańsku Al. Rzeczypospolitej w celu rozpoznania zbrojenia.

Skanowanie stropu budynku usługowego w Gdyni

Skanowanie stropu piętra budynku apteki w Gdyni ul. Chylońska w ramach ekspertyzy nośności stropu dla potrzeb montażu automatu aptecznego.

I inne badania.
Nasza kadra składa się z najlepszych specjalistów, w tym doświadczonych rzeczoznawców budowlanych. Wykonujemy szczegółowe ekspertyzy budowlane i skanowanie nieniszczące betonu oraz oceny nośności stropu. Skorzystaj także z profesjonalnych usług projektowych!

Usługi projektowe i rzeczoznawca budowlany

Marek Świtlicki

-kontakt

Adres biura i pracownia-1:

„Usługi Projektowe Marek Świtlicki”

Elbląg 82-300  ul. Lubartowska 7

tel.  +48    55  2341520

tel.kom. +48    502712370

poczta e-mail:

m_switlicki@hot.pl

marek@switlicki.pl

Pracownia-2:

Gdańsk 80-437 ul. Wajdeloty 7/4

tel.  +48    58  5267201

tel.kom. +48    502712370

Usługi projektowe i rzeczoznawca budowlany Marek Świtlicki to profesjonalna firma z ogromnym doświadczeniem.

Jesli potrzebujesz projektu budowlanego, remontu budynku, jego renowacji, bądź eksperckiego orzeczenia techniczego od rzeczoznawcy budowlanego skontaktuj się z nami!

Zapraszamy!

Skorzystaj z usług rzeczoznawcy budowlanego w Gdańsku, Trójmieście w zakresie:

ekspertyzy budowlanej i oceny nośności stropu,

nieniszczących badań betonu,

skanowania zbrojenia i betonu,

– orzeczenia stanu technicznego budynku.