Usługi projektowe rzeczoznawcy budowlanego w Trójmieście i Gdańsku – Marek Świtlicki

Ul. Lubartowska 7, Elbląg 82-300
Tel. kom +48 502712370
Inżynier Marek Świtlicki to absolwent Politechniki Gdańskiej, uprawniony projektant i kierownik budowy w zakresie konstrukcyjno-budowlanym nr 1568/EL/90 i nr 1895/EL/94 oraz rzeczoznawca budowlany wpisany do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Budowlanych nr 333/98/R. Rzeczoznawca budowlany Marek Świtlicki jest również członkiem PZITB oraz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
Usługi Projektowe Marek Świtlicki” to firma istniejąca od 1990 roku. Świadczymy usługi projektowe, diagnostyczne oraz eksperckie dla budownictwa na terenie całego kraju. W ramach usług projektowych wykonujemy: projekty konstrukcyjne, ocenę stanu technicznego budynku oraz opracowania wielobranżowe w zakresie kompletnej dokumentacji budowlanej. Oferta usług projektowych i rzeczoznawcy budowlanego obejmuje: projekty budowlane, ekspertyzy budowlane, orzeczenia techniczne, w tym również dotyczące obiektów zabytkowych, skanowanie betonu dowolnych konstrukcji, diagnostykę budynków i budowli, obliczenia konstrukcyjne oraz nadzory budowlane.

Rzeczoznawstwo budowlane i usługi projektowe

Firma od 1990 r. świadczy usługi projektowe dla budownictwa oraz usługi w zakresie rzeczoznawstwa budowlanego, diagnostyki i ekspertyz dowolnych konstrukcji budowlanych. W ramach usług projektowych wykonujemy projekty konstrukcyjne i opracowania wielobranżowe w zakresie kompletnej dokumentacji projektowo-budowlanej oraz ekspertyzy budowlane z nieinwazyjnymi badaniami konstrukcji. Obszar działania dotyczy terytorium całego kraju.

Czym zajmuje się rzeczoznawca budowlany Marek Świtlicki?

W ramach usług z zakresu rzeczoznawstwa budowlanego  i usług projektowych wykonujemy:

 • ekspertyzy budowlanej i oceny nośności stropu,
 • orzeczenia stanu technicznego budynku,
 • opinie budowlane dla obiektów zabytkowych
 • projektowanie dowolnych obiektów,
 • skanowania zbrojenia i betonu skanerem Ferroscan Hilti w celu rozpoznania średnicy i położenia zbrojenia zatopionego w betonie,
 • nieniszczące badanie betonu i jego wytrzymałości cyfrowym testerem do betonu,
 • lokalizację w murach ceglanych i w betonie prętów zbrojeniowych, rur miedzianych, rur aluminiowych oraz przewodów elektrycznych –  Ferrodetektorem Hilti,
 • badania wilgotności i temperatury materiałów budowlanych, przegród budowlanych oraz pomieszczeń,
 • obliczenia konstrukcyjne,
 • opiniowanie rozwiązań projektowych w zakresie konstrukcji przez rzeczoznawcę budowlanego,
 • nadzory inwestorskie i kierownictwo budów,
 • doradztwo techniczne przy planowaniu inwestycji,
 • inwentaryzacje budowlane i konstrukcyjne dowolnych obiektów szczególnie obiektów zabytkowych.

Ile kosztują usługi rzeczoznawcy budowlanego?

Cena za usługi rzeczoznawcy budowlanego zależy od kilku czynników. Na ich cenę wpływa rodzaj przeprowadzanych badań, a także wielkość, wiek oraz konstrukcja  budynku. Jednak za nieskomplikowane ekspertyzy budowlane ceny zaczynają się od 2 tys. zł., a za same konsultacje techniczne od 1 tys. zł.

30 lat pracy w projektowaniu i usługach eksperckich dla budownictwa. Ponad 1400 wykonanych opracowań, w tym między innymi dla:

Wybrane realizacje usług projektowych rzeczoznawcy budowlanego
Marka Świtlickiego w Trójmieście i okolicach

hala przemysłowa projekt

Hala przemysłowa wysokozaawansowana technologicznie-odlewnia żeliwa

Projekt konstrukcyjny i architektoniczny. Inwestor, Alstom Power w Elblągu. Hala trzynawowa o powierzchni zabudowy około 10tys.m2 i kubaturze 220tys.m3 , wysokości 22m, rozpiętości konstrukcyjnej naw 24m, 18m i 24m, wyposażona w suwnice od 20t do 100t oraz suwnice wspornikowe, zespoły fundamentów, zbiorniki naziemne i podziemne, estakady.

zakład produkcyjny bio paliwa projekt

Zakład Produkcyjny Biopaliw Elstar Oils

odlewnia żeliwa projekt rzeczoznawcy

Projekt konstrukcyjny i architektoniczny odlewni żeliwa. Inwestor, Alstom Power w Elblągu

zakład biopaliw w malborku projekt

Zakład Biopaliw w Malborku

ekspertyza budowlana i projekt pomnika w chełmnie

Ekspertyza budowlana i projekt remontu pomnika w Chełmnie

Ekspertyza konstrukcji pomnika w Chełmnie na Nerem na zlecenie Rady Ochrony Pamięci Walk I Męczeństwa, Ministerstwa Kultury oraz projekt remontu i wzmocnień pomnika na zlecenie Muzeum. Powierzchnia rzutu bryły pomnika około 1000m2, wysokość 7,7m.

eksperyza budowlana budynku w Pelpinie

Ekspertyzy budowlane zabytkowych budynków w Pelplinie

“Bazyliki katedralnej” , “Seminarium duchownego”, ” Klasztoru”, “Collegium Marianum”, “Budynku diecezjalnego centrum informacji turystycznej”, “Budynku sali gimnastycznej z biblioteką”, “Zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego”.

projekt konstrukcji osiedla rzeczoznawcy

Projekt konstrukcji osiedla TRUSO-B w Elblągu

Budynki mieszkalne–wielorodzinne. Zaprojektowano i wybudowano 12 budynków wielorodzinnych o kubaturze ponad 120tys.m3.

ekspertyza i projekt empor

Ekspertyza i projekt odbudowy empor oraz dachu kościoła po pożarze

Ekspertyza i projekt odbudowy dachu oraz empor po pożarze zabytkowego kościoła p.w. św. Antoniego w Braniewie.

ekspertyza i projekt wzmocnien katedra

Katedra Św. Mikołaja w Elblągu

Ekspertyza i projekt wzmocnień oraz naprawy konstrukcji dachu katedry.

ekspertyza i projekt konstrukcji malbork szkoła

Zespół Szkół w Malborku-ekspertyza i projekt konstrukcji

Ekspertyzy budowlane budynków pokoszarowych przeznaczonych na obiekty szkolne: budynki pokoszarowe w Malborku – 12 budynków, ekspertyza stanu technicznego budynków, odkrywki stropów, ocena nośności stropów, podciągów i słupów . Projekty adaptacji i wzmocnień.

ekspertyza budowlana GE Power

Ekspertyza budowlana dla GE Power w Elblągu

Ekspertyza konstrukcyjna dotycząca możliwości zmiany udźwigowienia hali odlewni staliwa i hali odlewni żeliwa Zakładu Metalurgicznego GE Power w Elblągu. W zakres ekspertyzy wchodziły obliczenia konstrukcyjne obu hal oraz obliczenia konstrukcji belek podsuwnicowych kilkunastu suwnic. Łączna powierzchnia hal w zakresie opracowania około 28tys.m2. Suwnice o udźwigu od 3t do 125t.

ekspertyza budowlana i modernizacja pasłęka

Kamienica mieszkalno-biurowa w zabytkowej strefie Pasłęka

Ekspertyza oraz projekt modernizacji i remontu.

ekspertyza budowlana i modernizacja pasłęka

Ekspertyza techniczna budynku dawnej nastawni na wyspie Ołowianka w Gdańsku w strefie ochrony konserwatorskiej

Ekspertyza konstrukcji budynku i ocena możliwość adaptacji i rozbudowy, na potrzeby Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F.Chopina w Gdańsku.

Skanowanie zbrojenia stropów, podciągów, słupów, nieinwazyjne badania betonu, obliczenia nośności stropów.

realizowane projekty rzeczoznawcy budowlanego

Projekty

Projekty w zakresie budownictwa mieszkaniowego, obiektów użyteczności publicznej, obiektów przemysłowych, pawilonów usługowo-handlowych, modernizacji i adaptacji istniejących obiektów, wszelkich konstrukcji inżynierskich.

eksperyza budowlana budynku system

Ekspertyzy budowlane – Gdańsk i Trójmiasto

EKSPERTYZY, ORZECZENIA, OPINIE.

urządzenia do skanowania betonu

Skanowanie betonu

Skanowanie betonu wykonuje osoba z ponad 10-letnim doświadczeniem w pracach diagnostycznych z użyciem skanera i w interpretacji wyników.

Pozostałe nieniszczące badania betonu i innych materiałów

Nieinwazyjne badania wytrzymałości betonu,  pomiary wilgotności materiałów budowlanych (beton, drewno, kamień) i pomieszczeń oraz pomiary temperatury przegród budowlanych.

Rzeczoznawca budowlany – kim jest i dlaczego jego funkcja jest ważna?

W firmie Usługi Projektowe Marek Świtlicki oferowane są usługi rzeczoznawcy budowlanego. Warto jednak wiedzieć czym dokładnie rzeczoznawca budowlany się zajmuje oraz skąd wzięła się jego samodzielna funkcja techniczna. Otóż stanowisko rzeczoznawcy budowlanego, jako osoby pełniącej samodzielną funkcję techniczną wprowadzona ustawą Prawo budowlane z 1974 roku, a funkcja rzeczoznawcy budowlanego polega na wykonywaniu ekspertyz, które mają ściśle określony zakres tematyczny.

Samo powołanie funkcji rzeczoznawcy budowlanego wzięło się z potrzeb, które generował proces budowlany, obejmując przygotowanie i realizację inwestycji, a także utrzymanie w odpowiednim stanie obiektów o coraz wyższym skomplikowaniu technicznym. Konieczne więc stało się wydawanie ekspertyz w zakresie oceny stanu technicznego inwestycji, w celu przyjęcia właściwych rozwiązań projektowych.

Następne ustawy i rozporządzenia przyniosły uściślenie wymagań i zakresu uprawnień rzeczoznawcy budowlanego. Na ten moment wytyczne określone są przez Obwieszczenie Marszałka Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 17 sierpnia 2006 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Ustawy – Prawo budowlane oraz Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Rzeczoznawca budowlany – kto może nim zostać?

Rzeczoznawcą budowlanym może zostać osoba, która korzysta z pełni praw publicznych oraz posiada tytuł magistra inżyniera, magistra inżyniera architekta, inżyniera lub inżyniera architekta; posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń i co najmniej 10-letnie praktyki w dziedzinie objętej rzeczoznawstwem, a także posiada znaczny dorobek praktyczny w zakresie objętym rzeczoznawstwem.

rzeczoznawca budowlany w pracy
budynek podczas pracy rzeczoznawcy budowlanego

Na co zwrócić uwagę przy wyborze profesjonalnego rzeczoznawcy budowlanego?

Niestety coraz częściej pojawiają się na rynku oferty osób nierzetelnych, których atrakcyjność polega jedynie na umiejętnym prowadzeniu agresywnych kampanii reklamowych, a nie na rzeczywistym doświadczeniu w sprawach budowlanych i realnych możliwościach wykonania podstawowych badań. Na pewno należy unikać firm które jako miejsce prowadzenia swojej działalności podają adres skrzynki pocztowej w najbliższym państwu urzędzie pocztowym. Wybór właściwej oferty pozwoli państwu w przyszłości uniknąć konieczności powtórzenia badań lub ponoszenia kosztów nieskutecznych napraw.

Dlaczego warto wybrać firmę rzeczoznawcy budowlanego Marka Świtlickiego?

– jesteśmy  transparentną  i wiarygodną firmą,

– działamy w branży od ponad 30 lat,

– posiadamy bogate doświadczenie doświadczenie poparte przykładami wykonanych prac i referencjami,

– posiadamy profesjonalny sprzęt i mamy niezbędne kompetencje do wykonania kompleksowych badań i usług,

– przeprowadzamy nieinwazyjne badania, wszędzie tam gdzie jest to możliwe,

– oferujemy uczciwe kryteria cenowe w stosunku do zakresu i jakości wykonywanych usług.

 

Usługi projektowe i rzeczoznawca budowlany Marek Świtlicki to profesjonalna firma z ogromnym doświadczeniem.

 

Jeśli potrzebujesz projektu budowlanego, remontu budynku, jego renowacji bądź eksperckiego orzeczenia technicznego od rzeczoznawcy budowlanego, skontaktuj się z nami!

Usługi projektowe Marek Świtlicki

– kontakt:

Adres biura i pracowni-1:

„Usługi Projektowe Marek Świtlicki”

Elbląg 82-300  ul. Lubartowska 7

tel.  +48 552 34 15 20

tel.kom. +48 502 712 370

poczta e-mail:

m_switlicki@hot.pl

marek@switlicki.pl

Adres Pracowni-2:

Gdańsk 80-437 ul. Wajdeloty 7/4

tel.  +48 585 26 72 01

tel. kom. +48 502 712 370