Usługi projektowe rzeczoznawcy budowlanego w Trójmieście i Gdańsku – Marek Świtlicki

Ul. Lubartowska 7, Elbląg 82-300

Tel. +48 55 2341520

Tel. kom +48 502712370

Inżynier Marek Świtlicki to absolwent Politechniki Gdańskiej, uprawniony projektant i kierownik budowy w zakresie konstrukcyjno-budowlanym nr 1568/EL/90 i nr 1895/EL/94 oraz rzeczoznawca budowlany wpisany do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Budowlanych nr 333/98/R. Rzeczoznawca budowlany Marek Świtlicki jest również członkiem PZITB oraz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
Usługi Projektowe Marek Świtlicki” to firma istniejąca od 1990 roku. Świadczymy usługi projektowe, diagnostyczne oraz eksperckie dla budownictwa na terenie całego kraju. W ramach usług projektowych wykonujemy: projekty konstrukcyjne, ocenę stanu technicznego budynku oraz opracowania wielobranżowe w zakresie kompletnej dokumentacji budowlanej. Oferta usług projektowych i rzeczoznawcy budowlanego obejmuje: projekty budowlane, ekspertyzy budowlane, orzeczenia techniczne, w tym również dotyczące obiektów zabytkowych, skanowanie betonu dowolnych konstrukcji, diagnostykę budynków i budowli, obliczenia konstrukcyjne oraz nadzory budowlane.

Rzeczoznawca budowlany oraz usługi projektowe

Firma od 1990r. świadczy usługi projektowe dla budownictwa oraz usługi w zakresie rzeczoznawstwa budowlanego, diagnostyki i ekspertyz dowolnych konstrukcji budowlanych. W ramach usług projektowych wykonujemy projekty konstrukcyjne i opracowania wielobranżowe w zakresie kompletnej dokumentacji projektowej-budowlanej oraz ekspertyzy budowlane z nieinwazyjnymi badaniami konstrukcji.  Obszar działania dotyczy terytorium całego kraju. Zakres usług projektowych i rzeczoznawcy budowlanego obejmuje:

 • projektowanie dowolnych obiektów,
 • ekspertyzy budowlane, orzeczenia techniczne rzeczoznawcy budowlanego, opinie w tym dla obiektów zabytkowych,
 • skanowanie betonu skanerem Ferroscan Hilti w celu rozpoznania średnicy i położenia zbrojenia zatopionego w betonie,
 • nieniszczące badanie betonu i jego wytrzymałości cyfrowym testerem do betonu,
 • lokalizację w murach ceglanych i w betonie prętów zbrojeniowych, rur miedzianych, rur aluminiowych oraz przewodów elektrycznych –  Ferrodetektorem Hilti,
 • badania wilgotności i temperatury materiałów budowlanych, przegród budowlanych oraz pomieszczeń,
 • obliczenia konstrukcyjne,
 • opiniowanie rozwiązań projektowych w zakresie konstrukcji przez rzeczoznawcę budowlanego,
 • nadzory inwestorskie i kierownictwo budów,
 • doradztwo techniczne przy planowaniu inwestycji,
 • inwentaryzacje budowlane i konstrukcyjne dowolnych obiektów szczególnie obiektów zabytkowych.
30 lat pracy w projektowaniu i usługach eksperckich dla budownictwa. Ponad 1400 wykonanych opracowań, w tym między innymi dla:

Wybrane realizacje usług projektowych rzeczoznawcy budowlanego
Marka Świtlickiego w Trójmieście i okolicach

hala przemysłowa projekt

Hala przemysłowa wysokozaawansowana technologicznie-odlewnia żeliwa

Projekt konstrukcyjny i architektoniczny. Inwestor, Alstom Power w Elblągu. Hala trzynawowa o powierzchni zabudowy około 10tys.m2 i kubaturze 220tys.m3 , wysokości 22m, rozpiętości konstrukcyjnej naw 24m, 18m i 24m, wyposażona w suwnice od 20t do 100t oraz suwnice wspornikowe, zespoły fundamentów, zbiorniki naziemne i podziemne, estakady.

zakład produkcyjny bio paliwa projekt

Zakład Produkcyjny Biopaliw Elstar Oils

odlewnia żeliwa projekt rzeczoznawcy

Projekt konstrukcyjny i architektoniczny odlewni żeliwa. Inwestor, Alstom Power w Elblągu

zakład biopaliw w malborku projekt

Zakład Biopaliw w Malborku

ekspertyza budowlana i projekt pomnika w chełmnie

Ekspertyza budowlana i projekt remontu pomnika w Chełmnie

Ekspertyza konstrukcji pomnika w Chełmnie na Nerem na zlecenie Rady Ochrony Pamięci Walk I Męczeństwa, Ministerstwa Kultury oraz projekt remontu i wzmocnień pomnika na zlecenie Muzeum. Powierzchnia rzutu bryły pomnika około 1000m2, wysokość 7,7m.

eksperyza budowlana budynku w Pelpinie

Ekspertyzy budowlane zabytkowych budynków w Pelplinie

“Bazyliki katedralnej” , “Seminarium duchownego”, ” Klasztoru”, “Collegium Marianum”, “Budynku diecezjalnego centrum informacji turystycznej”, “Budynku sali gimnastycznej z biblioteką”, “Zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego”.

projekt konstrukcji osiedla rzeczoznawcy

Projekt konstrukcji osiedla TRUSO-B w Elblągu

Budynki mieszkalne–wielorodzinne. Zaprojektowano i wybudowano 12 budynków wielorodzinnych o kubaturze ponad 120tys.m3.

ekspertyza i projekt empor

Ekspertyza i projekt odbudowy empor oraz dachu kościoła po pożarze

Ekspertyza i projekt odbudowy dachu oraz empor po pożarze zabytkowego kościoła p.w. św. Antoniego w Braniewie.

ekspertyza i projekt wzmocnien katedra

Katedra Św. Mikołaja w Elblągu

Ekspertyza i projekt wzmocnień oraz naprawy konstrukcji dachu katedry.

ekspertyza i projekt konstrukcji malbork szkoła

Zespół Szkół w Malborku-ekspertyza i projekt konstrukcji

Ekspertyzy budowlane budynków pokoszarowych przeznaczonych na obiekty szkolne: budynki pokoszarowe w Malborku – 12 budynków, ekspertyza stanu technicznego budynków, odkrywki stropów, ocena nośności stropów, podciągów i słupów . Projekty adaptacji i wzmocnień.

ekspertyza budowlana GE Power

Ekspertyza budowlana dla GE Power w Elblągu

Ekspertyza konstrukcyjna dotycząca możliwości zmiany udźwigowienia hali odlewni staliwa i hali odlewni żeliwa Zakładu Metalurgicznego GE Power w Elblągu. W zakres ekspertyzy wchodziły obliczenia konstrukcyjne obu hal oraz obliczenia konstrukcji belek podsuwnicowych kilkunastu suwnic. Łączna powierzchnia hal w zakresie opracowania około 28tys.m2. Suwnice o udźwigu od 3t do 125t.

ekspertyza budowlana i modernizacja pasłęka

Kamienica mieszkalno-biurowa w zabytkowej strefie Pasłęka

Ekspertyza oraz projekt modernizacji i remontu.

ekspertyza budowlana i modernizacja pasłęka

Ekspertyza techniczna budynku dawnej nastawni na wyspie Ołowianka w Gdańsku w strefie ochrony konserwatorskiej

Ekspertyza konstrukcji budynku i ocena możliwość adaptacji i rozbudowy, na potrzeby Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F.Chopina w Gdańsku.

Skanowanie zbrojenia stropów, podciągów, słupów, nieinwazyjne badania betonu, obliczenia nośności stropów.

realizowane projekty rzeczoznawcy budowlanego

Projekty

Projekty w zakresie budownictwa mieszkaniowego, obiektów użyteczności publicznej, obiektów przemysłowych, pawilonów usługowo-handlowych, modernizacji i adaptacji istniejących obiektów, wszelkich konstrukcji inżynierskich.

eksperyza budowlana budynku system

Ekspertyzy budowlane – Gdańsk i Trójmiasto

EKSPERTYZY, ORZECZENIA, OPINIE.

urządzenia do skanowania betonu

Skanowanie betonu

Skanowanie betonu wykonuje osoba z ponad 10-letnim doświadczeniem w pracach diagnostycznych z użyciem skanera i w interpretacji wyników.

Pozostałe nieniszczące badania betonu i innych materiałów

Nieinwazyjne badania wytrzymałości betonu,  pomiary wilgotności materiałów budowlanych (beton, drewno, kamień) i pomieszczeń oraz pomiary temperatury przegród budowlanych.

Rzeczoznawca budowlany – kim jest i skąd się wzięła jego funkcja?

W firmie Usługi Projektowe Marek Świtlicki oferowane są usługi rzeczoznawcy budowlanego. Warto jednak wiedzieć czym dokładnie rzeczoznawca budowlany się zajmuje oraz skąd wzięła się jego samodzielna funkcja techniczna. Otóż stanowisko rzeczoznawcy budowlanego, jako osoby pełniącej samodzielną funkcję techniczną wprowadzona ustawą Prawo budowlane z 1974 roku, a funkcja rzeczoznawcy budowlanego polega na wykonywaniu ekspertyz, które mają ściśle określony zakres tematyczny.

Samo powołanie funkcji rzeczoznawcy budowlanego wzięło się z potrzeb, które generował proces budowlany, obejmując przygotowanie i realizację inwestycji, a także utrzymanie w odpowiednim stanie obiektów o coraz wyższym skomplikowaniu technicznym. Konieczne więc stało się wydawanie ekspertyz w zakresie oceny stanu technicznego inwestycji, w celu przyjęcia właściwych rozwiązań projektowych.

Następne ustawy i rozporządzenia przyniosły uściślenie wymagań i zakresu uprawnień rzeczoznawcy budowlanego. Na ten moment wytyczne określone są przez Obwieszczenie Marszałka Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 17 sierpnia 2006 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Ustawy – Prawo budowlane oraz Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Rzeczoznawca budowlany – kto może nim zostać?

Rzeczoznawcą budowlanym może zostać osoba, która korzysta z pełni praw publicznych oraz posiada tytuł magistra inżyniera, magistra inżyniera architekta, inżyniera lub inżyniera architekta; posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń i co najmniej 10-letnie praktyki w dziedzinie objętej rzeczoznawstwem, a także posiada znaczny dorobek praktyczny w zakresie objętym rzeczoznawstwem.

rzeczoznawca budowlany w pracy
budynek podczas pracy rzeczoznawcy budowlanego

Rzeczoznawca budowlany – jak dokonać wyboru najlepszej oferty?

Niestety coraz częściej pojawiają się na rynku oferty osób nierzetelnych, których atrakcyjność polega jedynie na umiejętnym prowadzeniu agresywnych kampanii reklamowych, a nie na rzeczywistym doświadczeniu w sprawach budowlanych i realnych możliwościach wykonania podstawowych badań. Na pewno należy unikać firm które jako miejsce prowadzenia swojej działalności podają adres skrzynki pocztowej w najbliższym państwu urzędzie pocztowym. Wybór właściwej oferty pozwoli państwu w przyszłości uniknąć konieczności powtórzenia badań lub ponoszenia kosztów nieskutecznych napraw.

Najważniejszymi kryteriami wyboru powinny być:

– transparentność firmy i wiarygodne dane adresowe (z całą pewnością nie powinien to być jedynie adres skrzynki pocztowej w budynku poczty),

– okres działalności rzeczoznawcy budowlanego na rynku (minimum 10 lat),

– doświadczenie poparte przykładami wykonanych prac i referencjami,

– możliwości sprzętowe i osobowe wykonania niezbędnych badań, kompletność usługi,

– nieinwazyjność badań, wszędzie tam gdzie jest to możliwe,

– kryterium cenowe, optymalne do zakresu prac, liczby i rodzaju badań.

Wszystkie te kryteria spełnia firma Usługi Projektowe Marek Świtlicki.

Usługi projektowe rzeczoznawcy budowlanego

Marek Świtlicki

– kontakt:

Adres biura i pracownia-1:

„Usługi Projektowe Marek Świtlicki”

Elbląg 82-300  ul. Lubartowska 7

tel.  +48    55  2341520

tel.kom. +48    502712370

poczta e-mail:

m_switlicki@hot.pl

marek@switlicki.pl

Pracownia-2:

Gdańsk 80-437 ul. Wajdeloty 7/4

tel.  +48    58  5267201

tel.kom. +48    502712370

Usługi projektowe i rzeczoznawca budowlany Marek Świtlicki to profesjonalna firma z ogromnym doświadczeniem.

Jesli potrzebujesz projektu budowlanego, remontu budynku, jego renowacji, bądź eksperckiego orzeczenia techniczego od rzeczoznawcy budowlanego skontaktuj się z nami!

Zapraszamy!

Skorzystaj z usług rzeczoznawcy budowlanego w Gdańsku, Trójmieście w zakresie:

ekspertyzy budowlanej i oceny nośności stropu,

nieniszczących badań betonu,

skanowania zbrojenia i betonu,

– orzeczenia stanu technicznego budynku.