Rzeczoznawca budowlany Marek Świtlicki

– usługi w Gdańsku , Trójmieście i całej Polsce

Zasięg działania, cały kraj

Tel. kom +48 502712370

Usługi Projektowe Marek Świtlicki” to firma istniejąca od 1990 roku. Świadczymy usługi projektowe, diagnostyczne oraz eksperckie dla budownictwa na terenie całego kraju. W ramach usług projektowych wykonujemy: projekty konstrukcyjne, ocenę stanu technicznego budynku oraz opracowania wielobranżowe w zakresie kompletnej dokumentacji budowlanej. Oferta usług projektowych i rzeczoznawcy budowlanego obejmuje: projekty budowlane, ekspertyzy budowlane, orzeczenia techniczne, w tym również dotyczące obiektów zabytkowych, skanowanie betonu dowolnych konstrukcji, diagnostykę budynków i budowli, obliczenia konstrukcyjne oraz nadzory budowlane.

Zobacz także: rzeczoznawstwo budowlane w Warszawie

O rzeczoznawcy budowlanym Marku Świtlickim

O rzeczoznawcy budowlanym Marku Świtlickim

Inżynier Marek Świtlicki to absolwent Politechniki Gdańskiej, uprawniony projektant i kierownik budowy w zakresie konstrukcyjno-budowlanym nr 1568/EL/90 i nr 1895/EL/94 oraz rzeczoznawca budowlany wpisany do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Budowlanych nr 333/98/R. Rzeczoznawca budowlany Marek Świtlicki jest również członkiem PZITB oraz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. W latach 2010-2014 był Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.

Rzeczoznawca budowlany Marek Świtlicki – zakres usług:

realizowane projekty rzeczoznawcy budowlanego

Projekty

Projekty w zakresie budownictwa mieszkaniowego, obiektów użyteczności publicznej, obiektów przemysłowych, pawilonów usługowo-handlowych, modernizacji i adaptacji istniejących obiektów, wszelkich konstrukcji inżynierskich.

eksperyza budowlana budynku system

Ekspertyzy budowlane – Gdańsk i Trójmiasto

EKSPERTYZY, ORZECZENIA, OPINIE.

urządzenia do skanowania betonu

Skanowanie betonu

Skanowanie betonu wykonuje osoba z ponad 10-letnim doświadczeniem w pracach diagnostycznych z użyciem skanera i w interpretacji wyników.

Pozostałe nieniszczące badania betonu i innych materiałów

Nieinwazyjne badania wytrzymałości betonu,  pomiary wilgotności materiałów budowlanych (beton, drewno, kamień) i pomieszczeń oraz pomiary temperatury przegród budowlanych.

 Uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego Marka Świtlickiego:

W ramach swoich uprawnień rzeczoznawca Marek Świtlicki wykonuje:

 • ekspertyzy budowlane , badania i obliczenia nośności stropu, dachu, fundamentu oraz każdej dowolnej konstrukcji,
 • orzeczenia stanu technicznego budynku,
 • opinie budowlane dla obiektów zabytkowych,
 • projektowanie dowolnych obiektów,
 • skanowania zbrojenia i betonu skanerem Ferroscan Hilti w celu rozpoznania średnicy i położenia zbrojenia zatopionego w betonie,
 • nieniszczące badania betonu, w tym badanie jego wytrzymałości cyfrowym testerem do betonu,
 • lokalizację w murach ceglanych i w betonie prętów zbrojeniowych, rur miedzianych, rur aluminiowych oraz przewodów elektrycznych –  Ferrodetektorem Hilti,
 • badania wilgotności i temperatury materiałów budowlanych, przegród budowlanych oraz pomieszczeń,
 • obliczenia konstrukcyjne,
 • opiniowanie rozwiązań projektowych w zakresie konstrukcji przez rzeczoznawcę budowlanego,
 • nadzory inwestorskie i kierownictwo budów,
 • doradztwo techniczne przy planowaniu inwestycji,
 • inwentaryzacje budowlane i konstrukcyjne dowolnych obiektów szczególnie obiektów zabytkowych.

 

Ile kosztują usługi rzeczoznawcy budowlanego?

 

Cena za usługi rzeczoznawcy budowlanego zależy od kilku czynników. Na ich cenę wpływa rodzaj przeprowadzanych badań, a także wielkość, wiek oraz konstrukcja  budynku. Jednak za nieskomplikowane ekspertyzy budowlane ceny zaczynają się od 2 tys. zł., a za same konsultacje techniczne od 1 tys. zł.

Zapraszam do kontaktu!

rzeczoznawca budowlany w pracy
budynek podczas pracy rzeczoznawcy budowlanego

Dlaczego warto wybrać firmę rzeczoznawcy budowlanego Marka Świtlickiego?

 

– jesteśmy  transparentną  i wiarygodną firmą,

– działamy w branży od ponad 30 lat, na obszarze całego kraju

– posiadamy bogate doświadczenie doświadczenie poparte przykładami wykonanych prac i referencjami,

– posiadamy profesjonalny sprzęt i mamy niezbędne kompetencje do wykonania kompleksowych badań i usług,

– przeprowadzamy nieinwazyjne badania, wszędzie tam gdzie jest to możliwe,

– oferujemy uczciwe kryteria cenowe w stosunku do zakresu i jakości wykonywanych usług.

Rzeczoznawca budowlany z wieloletnim doświadczeniem!

 

Usługi projektowe i rzeczoznawca budowlany Marek Świtlicki to profesjonalna firma z ponad 30 letni doświadczeniem. W tym czasie zostało opracowanych ponad 2 000 opracowań, w tym między innymi dla:

Zobacz referencje rzeczoznawcy budowlanego Marka Świtlickiego!

Realizacje rzeczoznawcy budowlanego Marka Świtlickiego:

hala przemysłowa projekt

Hala przemysłowa wysokozaawansowana technologicznie-odlewnia żeliwa

Projekt konstrukcyjny i architektoniczny. Inwestor, Alstom Power w Elblągu. Hala trzynawowa o powierzchni zabudowy około 10tys.m2 i kubaturze 220tys.m3 , wysokości 22m, rozpiętości konstrukcyjnej naw 24m, 18m i 24m, wyposażona w suwnice od 20t do 100t oraz suwnice wspornikowe, zespoły fundamentów, zbiorniki naziemne i podziemne, estakady.

zakład produkcyjny bio paliwa projekt

Zakład Produkcyjny Biopaliw Elstar Oils

odlewnia żeliwa projekt rzeczoznawcy

Projekt konstrukcyjny i architektoniczny odlewni żeliwa. Inwestor, Alstom Power w Elblągu

zakład biopaliw w malborku projekt

Zakład Biopaliw w Malborku

ekspertyza budowlana i projekt pomnika w chełmnie

Ekspertyza budowlana i projekt remontu pomnika w Chełmnie

Ekspertyza konstrukcji pomnika w Chełmnie na Nerem na zlecenie Rady Ochrony Pamięci Walk I Męczeństwa, Ministerstwa Kultury oraz projekt remontu i wzmocnień pomnika na zlecenie Muzeum. Powierzchnia rzutu bryły pomnika około 1000m2, wysokość 7,7m.

eksperyza budowlana budynku w Pelpinie

Ekspertyzy budowlane zabytkowych budynków w Pelplinie

„Bazyliki katedralnej” , „Seminarium duchownego”, ” Klasztoru”, „Collegium Marianum”, „Budynku diecezjalnego centrum informacji turystycznej”, „Budynku sali gimnastycznej z biblioteką”, „Zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego”.

projekt konstrukcji osiedla rzeczoznawcy

Projekt konstrukcji osiedla TRUSO-B w Elblągu

Budynki mieszkalne–wielorodzinne. Zaprojektowano i wybudowano 12 budynków wielorodzinnych o kubaturze ponad 120tys.m3.

ekspertyza i projekt empor

Ekspertyza i projekt odbudowy empor oraz dachu kościoła po pożarze

Ekspertyza i projekt odbudowy dachu oraz empor po pożarze zabytkowego kościoła p.w. św. Antoniego w Braniewie.

ekspertyza i projekt wzmocnien katedra

Katedra Św. Mikołaja w Elblągu

Ekspertyza i projekt wzmocnień oraz naprawy konstrukcji dachu katedry.

ekspertyza i projekt konstrukcji malbork szkoła

Zespół Szkół w Malborku-ekspertyza i projekt konstrukcji

Ekspertyzy budowlane budynków pokoszarowych przeznaczonych na obiekty szkolne: budynki pokoszarowe w Malborku – 12 budynków, ekspertyza stanu technicznego budynków, odkrywki stropów, ocena nośności stropów, podciągów i słupów . Projekty adaptacji i wzmocnień.

ekspertyza budowlana GE Power

Ekspertyza budowlana dla GE Power w Elblągu

Ekspertyza konstrukcyjna dotycząca możliwości zmiany udźwigowienia hali odlewni staliwa i hali odlewni żeliwa Zakładu Metalurgicznego GE Power w Elblągu. W zakres ekspertyzy wchodziły obliczenia konstrukcyjne obu hal oraz obliczenia konstrukcji belek podsuwnicowych kilkunastu suwnic. Łączna powierzchnia hal w zakresie opracowania około 28tys.m2. Suwnice o udźwigu od 3t do 125t.

ekspertyza budowlana i modernizacja pasłęka

Kamienica mieszkalno-biurowa w zabytkowej strefie Pasłęka

Ekspertyza oraz projekt modernizacji i remontu.

ekspertyza budowlana i modernizacja pasłęka

Ekspertyza techniczna budynku dawnej nastawni na wyspie Ołowianka w Gdańsku w strefie ochrony konserwatorskiej

Ekspertyza konstrukcji budynku i ocena możliwość adaptacji i rozbudowy, na potrzeby Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F.Chopina w Gdańsku.

Skanowanie zbrojenia stropów, podciągów, słupów, nieinwazyjne badania betonu, obliczenia nośności stropów.

FAQ

Kim jest rzeczoznawca budowlany i czym się zajmuje?

Rzeczoznawca budowlany to specjalista, który posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie budownictwa. Jego głównym zadaniem jest dokonywanie ocen i ekspertyz technicznych w celu określenia stanu technicznego budynków, budowli i infrastruktury. Rzeczoznawcy budowlani wykonują również opinie i ekspertyzy na temat wartości nieruchomości oraz doradzają w sprawach związanych z inwestycjami budowlanymi.

Kiedy warto skorzystać z usług rzeczoznawcy budowlanego?

Można skorzystać z usług rzeczoznawcy budowlanego w wielu sytuacjach. Na przykład, gdy planujemy zakup nieruchomości, chcemy poznać jej rzeczywistą wartość lub potrzebujemy opinii eksperta na temat stanu technicznego budynku przed jego remontem lub modernizacją.

Jak wybrać rzeczoznawcę budowlanego?

Przy wyborze rzeczoznawcy budowlanego warto zwrócić uwagę na jego doświadczenie i wiedzę. Najlepiej wybierać specjalistów, którzy posiadają odpowiednie wykształcenie oraz certyfikaty potwierdzające ich kwalifikacje. Warto również sprawdzić opinie innych klientów, którzy korzystali z usług danego rzeczoznawcy.

Jakie dokumenty należy dostarczyć rzeczoznawcy budowlanemu przed wykonaniem ekspertyzy?

Przed wykonaniem ekspertyzy, rzeczoznawca budowlany powinien otrzymać dokumentację dotyczącą badanej nieruchomości, taką jak: projekty budowlane, rysunki, fotografie, specyfikacje techniczne, protokoły odbioru, umowy o wykonanie prac budowlanych oraz wszelkie inne dokumenty związane z historią budynku lub działki.

Jakie kwalifikacje i uprawnienia powinien mieć rzeczoznawca budowlany?

Rzeczoznawca budowlany powinien posiadać wykształcenie techniczne w dziedzinie budownictwa oraz odpowiednie doświadczenie zawodowe. Ważne są również posiadane certyfikaty oraz uprawnienia, takie jak uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi. Rzeczoznawcy budowlani są zazwyczaj członkami różnych stowarzyszeń branżowych oraz posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Jakie są koszty usług rzeczoznawcy budowlanego?

Koszty usług rzeczoznawcy budowlanego zależą od wielu czynników, takich jak rodzaj ekspertyzy, skala prac oraz stopień skomplikowania badanej nieruchomości. Cena usług rzeczoznawcy budowlanego może również różnić się w zależności od regionu, w którym wykonuje on swoje usługi.

Jeśli potrzebujesz projektu budowlanego, remontu budynku, jego renowacji
bądź eksperckiego orzeczenia technicznego, skontaktuj się z rzeczoznawcą budowlanym Markiem Świtlickim!

Rzeczoznawca budowlany Marek Świtlicki

-kontakt

Adres biura i Pracowni-1:

„Usługi Projektowe Marek Świtlicki”

Elbląg 82-300  ul. Lubartowska 7

tel.  +48   552 341 520

tel.kom. +48 502 712 370

poczta e-mail:

m_switlicki@hot.pl

marek@switlicki.pl

Adres Pracowni-2:

Gdańsk 80-437 ul. Wajdeloty 7/4

tel. +48 585 267 201

tel.kom. +48 502 712 370

Call Now Button