Usługi projektowe rzeczoznawcy budowlanego w Trójmieście i Gdańsku – Marek Świtlicki

Ul. Lubartowska 7, Elbląg 82-300
Tel. kom +48 502712370
Usługi Projektowe Marek Świtlicki” to firma istniejąca od 1990 roku. Świadczymy usługi projektowe, diagnostyczne oraz eksperckie dla budownictwa na terenie całego kraju. W ramach usług projektowych wykonujemy: projekty konstrukcyjne, ocenę stanu technicznego budynku oraz opracowania wielobranżowe w zakresie kompletnej dokumentacji budowlanej. Oferta usług projektowych i rzeczoznawcy budowlanego obejmuje: projekty budowlane, ekspertyzy budowlane, orzeczenia techniczne, w tym również dotyczące obiektów zabytkowych, skanowanie betonu dowolnych konstrukcji, diagnostykę budynków i budowli, obliczenia konstrukcyjne oraz nadzory budowlane.
O rzeczoznawcy budowlanym Marku Świtlickim

O rzeczoznawcy budowlanym Marku Świtlickim

Inżynier Marek Świtlicki to absolwent Politechniki Gdańskiej, uprawniony projektant i kierownik budowy w zakresie konstrukcyjno-budowlanym nr 1568/EL/90 i nr 1895/EL/94 oraz rzeczoznawca budowlany wpisany do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Budowlanych nr 333/98/R. Rzeczoznawca budowlany Marek Świtlicki jest również członkiem PZITB oraz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. W latach 2010-2014 był Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.

Rzeczoznawca budowlany Marek Świtlicki – zakres usług:

realizowane projekty rzeczoznawcy budowlanego

Projekty

Projekty w zakresie budownictwa mieszkaniowego, obiektów użyteczności publicznej, obiektów przemysłowych, pawilonów usługowo-handlowych, modernizacji i adaptacji istniejących obiektów, wszelkich konstrukcji inżynierskich.

eksperyza budowlana budynku system

Ekspertyzy budowlane – Gdańsk i Trójmiasto

EKSPERTYZY, ORZECZENIA, OPINIE.

urządzenia do skanowania betonu

Skanowanie betonu

Skanowanie betonu wykonuje osoba z ponad 10-letnim doświadczeniem w pracach diagnostycznych z użyciem skanera i w interpretacji wyników.

Pozostałe nieniszczące badania betonu i innych materiałów

Nieinwazyjne badania wytrzymałości betonu,  pomiary wilgotności materiałów budowlanych (beton, drewno, kamień) i pomieszczeń oraz pomiary temperatury przegród budowlanych.

Uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego Marka Świtlickiego:

W ramach swoich uprawnień rzeczoznawca Marek Świtlicki wykonuje:

 • ekspertyzy budowlane , badania i oceny nośności stropu,
 • orzeczenia stanu technicznego budynku,
 • opinie budowlane dla obiektów zabytkowych
 • projektowanie dowolnych obiektów,
 • skanowania zbrojenia i betonu skanerem Ferroscan Hilti w celu rozpoznania średnicy i położenia zbrojenia zatopionego w betonie,
 • nieniszczące badania betonu, w tym badanie jego wytrzymałości cyfrowym testerem do betonu,
 • lokalizację w murach ceglanych i w betonie prętów zbrojeniowych, rur miedzianych, rur aluminiowych oraz przewodów elektrycznych –  Ferrodetektorem Hilti,
 • badania wilgotności i temperatury materiałów budowlanych, przegród budowlanych oraz pomieszczeń,
 • obliczenia konstrukcyjne,
 • opiniowanie rozwiązań projektowych w zakresie konstrukcji przez rzeczoznawcę budowlanego,
 • nadzory inwestorskie i kierownictwo budów,
 • doradztwo techniczne przy planowaniu inwestycji,
 • inwentaryzacje budowlane i konstrukcyjne dowolnych obiektów szczególnie obiektów zabytkowych.

 

Ile kosztują usługi rzeczoznawcy budowlanego?

 

Cena za usługi rzeczoznawcy budowlanego zależy od kilku czynników. Na ich cenę wpływa rodzaj przeprowadzanych badań, a także wielkość, wiek oraz konstrukcja  budynku. Jednak za nieskomplikowane ekspertyzy budowlane ceny zaczynają się od 2 tys. zł., a za same konsultacje techniczne od 1 tys. zł.

rzeczoznawca budowlany w pracy
budynek podczas pracy rzeczoznawcy budowlanego

Dlaczego warto wybrać firmę rzeczoznawcy budowlanego Marka Świtlickiego?

 

– jesteśmy  transparentną  i wiarygodną firmą,

– działamy w branży od ponad 30 lat,

– posiadamy bogate doświadczenie doświadczenie poparte przykładami wykonanych prac i referencjami,

– posiadamy profesjonalny sprzęt i mamy niezbędne kompetencje do wykonania kompleksowych badań i usług,

– przeprowadzamy nieinwazyjne badania, wszędzie tam gdzie jest to możliwe,

– oferujemy uczciwe kryteria cenowe w stosunku do zakresu i jakości wykonywanych usług.

Rzeczoznawca budowlany z wieloletnim doświadczeniem!

 

Usługi projektowe i rzeczoznawca budowlany Marek Świtlicki to profesjonalna firma z ponad 30 letni doświadczeniem. W tym czasie zostało opracowanych ponad 2 000 opracowań, w tym między innymi dla:

Realizacje rzeczoznawcy budowlanego Marka Świtlickiego:

hala przemysłowa projekt

Hala przemysłowa wysokozaawansowana technologicznie-odlewnia żeliwa

Projekt konstrukcyjny i architektoniczny. Inwestor, Alstom Power w Elblągu. Hala trzynawowa o powierzchni zabudowy około 10tys.m2 i kubaturze 220tys.m3 , wysokości 22m, rozpiętości konstrukcyjnej naw 24m, 18m i 24m, wyposażona w suwnice od 20t do 100t oraz suwnice wspornikowe, zespoły fundamentów, zbiorniki naziemne i podziemne, estakady.

zakład produkcyjny bio paliwa projekt

Zakład Produkcyjny Biopaliw Elstar Oils

odlewnia żeliwa projekt rzeczoznawcy

Projekt konstrukcyjny i architektoniczny odlewni żeliwa. Inwestor, Alstom Power w Elblągu

zakład biopaliw w malborku projekt

Zakład Biopaliw w Malborku

ekspertyza budowlana i projekt pomnika w chełmnie

Ekspertyza budowlana i projekt remontu pomnika w Chełmnie

Ekspertyza konstrukcji pomnika w Chełmnie na Nerem na zlecenie Rady Ochrony Pamięci Walk I Męczeństwa, Ministerstwa Kultury oraz projekt remontu i wzmocnień pomnika na zlecenie Muzeum. Powierzchnia rzutu bryły pomnika około 1000m2, wysokość 7,7m.

eksperyza budowlana budynku w Pelpinie

Ekspertyzy budowlane zabytkowych budynków w Pelplinie

„Bazyliki katedralnej” , „Seminarium duchownego”, ” Klasztoru”, „Collegium Marianum”, „Budynku diecezjalnego centrum informacji turystycznej”, „Budynku sali gimnastycznej z biblioteką”, „Zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego”.

projekt konstrukcji osiedla rzeczoznawcy

Projekt konstrukcji osiedla TRUSO-B w Elblągu

Budynki mieszkalne–wielorodzinne. Zaprojektowano i wybudowano 12 budynków wielorodzinnych o kubaturze ponad 120tys.m3.

ekspertyza i projekt empor

Ekspertyza i projekt odbudowy empor oraz dachu kościoła po pożarze

Ekspertyza i projekt odbudowy dachu oraz empor po pożarze zabytkowego kościoła p.w. św. Antoniego w Braniewie.

ekspertyza i projekt wzmocnien katedra

Katedra Św. Mikołaja w Elblągu

Ekspertyza i projekt wzmocnień oraz naprawy konstrukcji dachu katedry.

ekspertyza i projekt konstrukcji malbork szkoła

Zespół Szkół w Malborku-ekspertyza i projekt konstrukcji

Ekspertyzy budowlane budynków pokoszarowych przeznaczonych na obiekty szkolne: budynki pokoszarowe w Malborku – 12 budynków, ekspertyza stanu technicznego budynków, odkrywki stropów, ocena nośności stropów, podciągów i słupów . Projekty adaptacji i wzmocnień.

ekspertyza budowlana GE Power

Ekspertyza budowlana dla GE Power w Elblągu

Ekspertyza konstrukcyjna dotycząca możliwości zmiany udźwigowienia hali odlewni staliwa i hali odlewni żeliwa Zakładu Metalurgicznego GE Power w Elblągu. W zakres ekspertyzy wchodziły obliczenia konstrukcyjne obu hal oraz obliczenia konstrukcji belek podsuwnicowych kilkunastu suwnic. Łączna powierzchnia hal w zakresie opracowania około 28tys.m2. Suwnice o udźwigu od 3t do 125t.

ekspertyza budowlana i modernizacja pasłęka

Kamienica mieszkalno-biurowa w zabytkowej strefie Pasłęka

Ekspertyza oraz projekt modernizacji i remontu.

ekspertyza budowlana i modernizacja pasłęka

Ekspertyza techniczna budynku dawnej nastawni na wyspie Ołowianka w Gdańsku w strefie ochrony konserwatorskiej

Ekspertyza konstrukcji budynku i ocena możliwość adaptacji i rozbudowy, na potrzeby Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F.Chopina w Gdańsku.

Skanowanie zbrojenia stropów, podciągów, słupów, nieinwazyjne badania betonu, obliczenia nośności stropów.

Jeśli potrzebujesz projektu budowlanego, remontu budynku, jego renowacji
bądź eksperckiego orzeczenia technicznego, skontaktuj się z rzeczoznawcą budowlanym Markiem Świtlickim!

Rzeczoznawca Budowlany Marek Świtlicki

– kontakt:

Adres biura i pracowni-1:

„Usługi Projektowe Marek Świtlicki”

Elbląg 82-300  ul. Lubartowska 7

tel.  +48 552 34 15 20

tel.kom. +48 502 712 370

poczta e-mail:

m_switlicki@hot.pl

marek@switlicki.pl

Adres Pracowni-2:

Gdańsk 80-437 ul. Wajdeloty 7/4

tel.  +48 585 26 72 01

tel. kom. +48 502 712 370