EKSPERTYZY BUDOWLANE I OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

Ekspertyzy budowlane, orzeczenia techniczne, opinie i oceny stanu technicznego budynków, elementów konstrukcji budynków oraz innych obiektów inżynierskich obejmujące:

  • badanie nośności stropów,
  • określanie przyczyn powstania zarysowań i pęknięć  ścian, stropów, słupów, podciągów, fundamentów,
  • określanie przyczyn  nadmiernych ugięć stropów,
  • określanie przyczyn  zawilgocenia posadzek, ścian i stropów,
  • określanie dopuszczalnych obciążeń konstrukcji budowlanych, stropów, dachów, fundamentów
  • badanie fundamentów (łącznie z badaniami gruntu) w zakresie ustalenia dopuszczalnych osiadań i nośności,
  • opiniowanie rozwiązań projektowych w zakresie konstrukcji,
  • nieinwazyjne rozpoznawanie położenia i średnicy zbrojenia w stropach, ścianach, słupach, podciągach przy pomocy skanera do betonu,
  • nieinwazyjne badanie  wytrzymałości betonu przy pomocy cyfrowego testera betonu,
  • projekty wzmocnień  i remontów szczególnie obiektów zabytkowych.

Ekspertyzy i projekty wzmocnień wykonuje rzeczoznawca budowlany.

Ekspertyza budowlana, orzeczenie techniczne, opinia i ocena stanu technicznego – co to jest, czym się różnią, co wybrać?

 

Opinia techniczna lub ocena stanu technicznego

Najprostszą formą oceny stanu budowli – budynku, jest opinia techniczna lub ocena stanu technicznego. Sprowadza się do rozpoznania stanu istniejącego budynku/budowli, opisania i udokumentowania ewentualnych nieprawidłowości lub uszkodzeń, na ogół bez szczegółowej analizy obliczeniowej i bez większości specjalistycznych badań. Niektóre firmy nie wykonują również na tym etapie analizy przyczyn powstania nieprawidłowości, uszkodzeń, zagrożeń.

Ekspertyza budowlana

Bardziej zaawansowanym opracowaniem od opinii jest ekspertyza budowlana do wykonania której warunkiem koniecznym jest posiadanie uprawnień rzeczoznawcy budowlanego danej specjalności. W przypadku ekspertyzy wykonywana jest analiza obliczeniowa, wykonywane są szczegółowe badania, ale przede wszystkim ustalane są przyczyny powstania nieprawidłowości, uszkodzeń lub powstania stanu zagrożeń, a także określane są kierunki działań naprawczych i zabezpieczających w formie ogólnych wytycznych, zaleceń. Dopiero następnym etapem, po opinii lub ekspertyzie, może być projekt remontu, modernizacji i wzmocnień.

Orzeczenie techniczne

W przypadku orzeczenia technicznego mamy przeważnie do czynienia z zabytkiem i nazewnictwem związanym z ochroną zabytków. Zakres orzeczenia powinien pokrywać się z zakresem ekspertyzy. Wymagane jest doświadczenie w pracy przy zabytkach. Niestety niektóre firmy stosują tutaj wariant uproszczony odpowiadający zakresem zwykłej opinii.

Opinia techniczna lub ocena stanu technicznego, ekspertyza budowlana, orzeczenie techniczne – co wybrać?

W przypadku firmy Usługi Projektowe Marek Świtlicki bez względu na wymagany zakres rzeczowy opracowania i bez względu na wymaganą formę opracowania – opinia, orzeczenie, czy ekspertyza – zawsze opracowanie wykonuje rzeczoznawca budowlany, zawsze ustalane są przyczyny powstania nieprawidłowości/zagrożeń, zawsze wykonywane są niezbędne badania, wykonywana jest analiza obliczeniowa (zależnie od przedmiotu badań) i zawsze podawane są kierunki działań naprawczych. Tak więc jedyna różnica w przypadku firmy Usługi Projektowe Marek Świtlicki sprowadza się do liczby badań, wyboru rodzaju badań i szczegółowości analiz.

Czytaj wiecej

Ekspertyzy budowlane – niektóre zrealizowane prace

Ekspertyza budowlana hal w Elblągu

Ekspertyza budowlana dwóch hal istniejących o konstrukcji stalowej, żelbetowych fundamentach na palach oraz projekt konstrukcyjny i architektoniczny nowej odlewni żeliwa wstawianej pomiędzy hale. Inwestor, Alstom Power w Elblągu. W zakres ekspertyzy wchodziło rozpoznanie dopuszczalnych obciążeń fundamentów żelbetowych, żelbetowych pali fundamentowych i stalowej konstrukcji istniejących hal. Prace obejmowały badania betonu, badania stali, skanowanie żelbetu, próbne obciążenia pali istniejących, obliczenia.
Nowa hala– trzynawowa, o powierzchni zabudowy około 10tys.m2, kubaturze 220tys.m3, wysokości 22m, rozpiętości konstrukcyjnej naw 24m, 18m i 24m, wyposażona w suwnice od 20 do 100t oraz suwnice wspornikowe. Wewnątrz hali zespoły fundamentów, zbiorniki naziemne i podziemne, estakady. Ponad 50 sztuk fundamentów urządzeń technologicznych, w tym kesony, fundamenty pieców i ok.1,5km pomostów różnego typu. Konstrukcje stalowe i żelbetowe, fundamenty bezpośrednie i palowe. Łącznie ok. 1200 pali rożnego typu. Wewnątrz hali budynek biurowo-socjalny cztero kondygnacyjny.

Ekspertyza budowlana hal GE Power w Elblągu

Ekspertyza budowlana dwóch hal dla GE Power w Elblągu. Ekspertyza konstrukcyjna dotycząca możliwości zmiany udźwigowienia hali odlewni staliwa i hali odlewni żeliwa Zakładu Metalurgicznego GE Power w Elblągu. W zakres ekspertyzy wchodziły obliczenia konstrukcyjne obu hal oraz obliczenia konstrukcji belek podsuwnicowych kilkunastu suwnic . Łączna powierzchnia hal w zakresie opracowania około 28tys.m2 . Suwnice o udźwigu od 3t do 125t.

Ekspertyza nośności stropu żelbetowego w Pomorskim Centrum Medycznym

Ekspertyza budowlana nośności stropu żelbetowego połączona z badaniami betonu i skanowaniem zbrojenia stropu oraz podciągu dla firmy Euromedic Pomorskie Centrum Medyczne w budynku szpitala Copernicus Podmiot Leczniczy SP. z o.o. w Gdańsku.

Ekspertyza budowlana konstrukcji pomnika w Chełmnie nad Nerem

Ekspertyza budowlana pomnika zrealizowana na zlecenie Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa oraz Ministerstwa Kultury. Wykonano również projekt remontu na zlecenie Muzeum. Powierzchnia około 1000 m2, wysokość 7,7 m, konstrukcja żelbetowa.

Ekspertyza nośności stropu w USK Białystok

Ekspertyza nośności stropu połączona z badaniami betonu i skanowaniem zbrojenia  w budynku Colegium Patologicum – Zakładu Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.

Ocena techniczna budynku w Elblągu

Wykonano ocenę nośności stropów oraz projekt wzmocnień budynku poprzemysłowego w zabytkowej części Elbląga.

Ocena stanu technicznego kamienicy w Gdańsku Wrzeszczu

Realizacja oceny stanu technicznego oraz projektu remontu dachu w kamienicy przy ul. Wajdeloty w Gdańsku Wrzeszczu – strefa zabytkowa.

Ocena nośności stropu w Teatrze Nowa Łaźnia w Krakowie

Ekspertyza budowlana stropu budynku teatru. Ekspertyza nośności żelbetowego stropu połączona z badaniami betonu i skanowaniem zbrojenia podciągów, żeber, słupów i płyty stropu w budynku Teatru Nowa Łaźnia w Krakowie. Powierzchnia stropu w zakresie opracowania ok. 2,0 tys.m2.

Orzeczenie techniczne zabytków – Zespół Młyna Wodnego w Elblągu

Ekspertyza budowlana 3 zabytkowych budynków, wykonano również projekt odbudowy.

Ekspertyzy budowlane budynków pokoszarowych w Malborku

Ekspertyzy budowlane budynków pokoszarowych przeznaczonych na obiekty szkolne: budynki pokoszarowe w Malborku – 12 budynków , ekspertyza stanu technicznego budynków, odkrywki stropów, ocena nośności stropów, podciągów i słupów . Projekty wzmocnień.

Orzeczenie techniczne zabytków – Bazyliki katedralnej w Pelpinie, Seminarium duchownego oraz Klasztoru

Ekspertyza budowlana budynku w Szczecinku

Ekspertyza budowlana budynku hotelowo-usługowego: ekspertyza stropów połączona z badaniami betonu i skanowaniem zbrojenia w pięciokondygnacyjnym budynku kompleksu hotelowo-usługowego w Szczecinku.

Ekspertyza budynku mieszkalnego w Nowym Dworze Mazowieckim

Ekspertyza budynku nieszkalno-usługowego: ekspertyza pęknięć ściany budynku usługowo-mieszkalnego wielorodzinnego połączona z odkrywkami fundamentów, badaniami gruntu, badaniami betonu i skanowaniem zbrojenia. Budynek pięciokondygnacyjny (podpiwniczony) przy ul.Warszawskiej w Nowym Dworze Mazowieckim.

Orzeczenie techniczne zabytku – katedry św. Mikołaja w Elblągu

Ekspertyza budowlana zabytkowej Katedry: Katedra św. Mikołaja w Elblągu – “ekspertyza konstrukcji dachu i projekt wzmocnień oraz zabezpieczeń ”

Ekspertyza budowlana i ocena nośności stropu budynku w Ostrowie Wielkopolskim

Ekspertyza budowlana budynku usługowego: ekspertyza nośności stropu z określeniem dopuszczalnych obciążeń, połączona z badaniami betonu i skanowaniem zbrojenia w budynku Poczty Polskiej w Ostrowie Wielkopolskim

Ekspertyza budowlana stropu kamienicy w Gdańsku

Ekspertyza budowlana stropu kamienicy w zabytkowym centrum Gdańska: ekspertyza techniczna stropu z określeniem dopuszczalnej nośności w budynku Poczty Polskiej w Gdańsku przy ulicy Długiej.

Ekspertyza kamienicy wielorodzinnej przy ul. Wąskiej w Krakowie

Zrealizowana została ekspertyza stanu konstrukcji budynku oraz projekt remontu kamienicy wielorodzinnej przy ul. Wąskie w zabytkowej strefie Krakowa.

Ekspertyza techniczna rozdzielni w Elblągu

Ekspertyza techniczna budynku rozdzielni R60kV w Elblągu dla Energa Kogeneracja Sp.z o.o. – budynek przemysłowy z 1928 r., o kubaturze 9645m3, długości 46m, szerokości 22m i wysokości 16m, o powierzchni użytkowej około 2tys.m2. Konstrukcja budynku żelbetowa i murowana. Fundament w postaci rusztu żelbetowego opartego na palach.

Ocena nośności stropu hali

Ekspertyza stropu hali i fundamentów: ekspertyza konstrukcyjna stropu żelbetowego i fundamentów palowych z projektem wzmocnień w celu adaptacji dla potrzeb transportu szynowego wozów 50t. Inwestor – Alstom Power.

Ekspertyza budowlana komina

Ekspertyza budowlana i projekt wzmocnienia fundamentu żelbetowego na palach komina wysokości ok. 40m w celu adaptacji dla nowego komina. Inwestor – Alstom Power.

Ekspertyza budowlana silosów Zakładu ADM Czernin

Ekspertyza i projekt naprawy silosów 1000t na terenie Zakładu ADM Czernin: ekspertyza konstrukcyjna żelbetowego fundamentu i stalowego płaszcza zbiorników z projektem wzmocnień. Inwestor – ADM Czernin S.A.

Ekspertyza budowlana i nieinwazyjne badania betonu estakady

Ekspertyza budowlana estakady suwnicy: ekspertyza techniczna z wytycznymi napraw, połączona z nieinwazyjnymi badaniami betonu estakady żelbetowej 1B na terenie Odlewni Żeliwa Śrem S.A. długości 120m, szerokości 23m i wysokości 10,6m. Słupy estakady w rozstawie 12m. Estakada wyposażona w dwie suwnice pomostowe o udźwigu 16t.

Ekspertyza i nieinwazyjne badania betonu w Kromet SP. Z O.O. w Elblągu

Ekspertyza estakady suwnicy: ekspertyza techniczna z projektem naprawy (wzmocnień) estakady stalowej APL-1, połączona z nieinwazyjnymi badaniami betonu fundamentów (stopy fundamentowe na palach) na terenie KROMET SP. Z O.O. W ELBLĄGU. Estakada długości 107m, szerokości 20m i wysokości 10m. Słupy estakady w rozstawie 15m. Estakada wyposażona w suwnicę pomostową o udźwigu 30t.

Ekspertyza budowlana budynku Muzeum diecezjalnego w Pelplinie

Ekspertyza budowlana hali przemysłowej Odlewni Elzamech w Elblągu

Ekspertyza budowlana hali przemysłowej i konstrukcji toru suwnicy: ekspertyza budowlana hali i konstrukcji nośnej toru jezdnego suwnic dla ustalenia możliwości montażu dodatkowej suwnicy na terenie Odlewni ELZAMECH w Elblągu.

Ekspertyza hali przemysłowej Stokota SP. Z O.O. w Elblągu

Ekspertyza hali przemysłowej A-22 w Elblągu dla firmy Stokota Sp. z o.o.. Hala dwunawowa, trzykondygnacyjna długości 140m, szerokości 24,7m i wysokości 15,5m.

Ekspertyza posadzek stacji paliw SHELL w Bydgoszczy

Ekspertyza budowlana posadzek stacji paliw: ekspertyza żelbetowych płyt szczelnych połączona z nieinwazyjnymi badaniami betonu dla 4 stacji paliw SHELL w Bydgoszczy na zlecenie firmy GIA Polska.

Ocena nośności stropu w Stokota SP. Z O.O. w Elblągu

Ekspertyza stropów hali przemysłowej: ekspertyza hali i ocena nośności stropu w hali A-21 w Elblągu dla firmy Stokota Sp. z o.o.. W zakres opracowania wchodził budynek „B”, 3-kondygnacyjny podpiwniczony i Budynek „A” – dwukondygnacyjny bez podpiwniczenia. Wymiary części „A”: długość 69m, szerokość 30m, wysokość 18,7m. Wymiary części „B”: długość 59m, szerokość 30m,wysokość 18,7m.

Ekspertyza stropodachu klubu studenckiego w Koszalinie

Ekspertyza budowlana stropodachu budynku usługowego: ekspertyza konstrukcji stropodachu w klubie studenckim “Kreślarnia” w Koszalinie, pod obciążenie centralą wentylacyjną– w zakres prac wchodziło skanowanie podciągów i stropodachu w celu rozpoznania zbrojenia i obliczenia konstrukcyjne.

Ekspertyza budowlana budynku hotelowego w Elblągu

Budynek Hotelowy przy ul. Zw. Jaszczurczego w Elblągu – ekspertyza stropów i projekt wzmocnień.

Orzeczenie techniczne zabytku – kościoła p.w. św. Antoniego w Braniewie

Ekspertyza budowlana zabytkowego budynku kościoła: ekspertyza budynku i projekt odbudowy dachu oraz empor po pożarze zabytkowego kościoła p.w. św. Antoniego w Braniewie.

Ekspertyza budynku sądu przy ul. Pułaskiego w Elblągu

Ekspertyza Budynku Sądu przy ul. Pułaskiego w Elblągu z projektem wzmocnień.

Orzeczenie techniczne zabytków – Collegium Marianum w Pelpinie, Sali gimnastycznej z biblioteką, Diecezjalnego Centrum Informacji Turystycznej, Budynku sióstr

Orzeczenie techniczne zabytku – budynek poczty w Kwidzynie

Ekspertyza i projekt naprawy ścian w zabytkowym budynku poczty w Kwidzynie.

Ocena nośności stropu kinoteatru w Kwidzynie

Ocena nośności stropodachu pod planowane ustawienie centrali wentylacyjnej w budynku kinoteatru w Kwidzynie. W zakres prac wchodziło skanowanie podciągów i stropodachu w celu rozpoznania zbrojenia oraz obliczenia konstrukcyjne.

Ekspertyzy budowlane budynków szpitala w Elblągu

Ekspertyzy budowlane budynków szpitala: obiekty Szpitala-Przychodni (Szpital Wojskowy) przy ulicy Komeńskiego w Elblągu – ekspertyza stanu technicznego, określenie nośności stropów i projekty wzmocnień– kilkanaście różnych opracowań dla szpitala.

Ocena techniczna budynku Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku

Wykonana została ekspertyza stanu technicznego konstrukcji poddasza

Ocena techniczna budynku poczty w Elblągu

Wykonano ekspertyzę oraz projekt naprawy attyki (stan przedawaryjny), a także zespołu garażowego w zabytkowym budynku poczty w Elblągu.

Ocena techniczna Amfiteatru w Braniewie

Zrealizowana ekspertyza stanu technicznego budynku Amfiteatru w Braniewie, stworzone zostały również założenia projektowe.

Ekspertyza budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych oraz usługowych – ekspertyzy techniczne i projekty wzmocnień

w Braniewie: przy ul.Moniuszki, Kościuszki, Armii Krajowej,

w Elblągu: przy ul.Sukienniczej, Żyrardowskiej, Kościuszki, Rybackiej, Robotniczej, Żeromskiego, Pl.Słowiańskim, Matejki, Górnośląskiej,

w Malborku: przy ul.Jagiellońskiej,

w Nowym Dworze Gdańskim: przy ul.Dworcowej, Piłsudskiego,

w Tolkmicku: przy ul.Świętojańskiej,

w Gdyni przy ul. Świętojańskiej: ekspertyza konstrukcyjna,

w Pasłęku przy ul. Ogrodowej: ekspertyza i projekt nadbudowy po pożarze,

w Rogitach: ekspertyza techniczna budynku mieszkalno-usługowego wielorodzinnego z wytycznymi napraw.

Ekspertyza budynku w Kadynach

Ekspertyza oraz projekt remontu zabytkowego budynku Dawnej Karczmy w Kadynach.

Ekspertyza zabytkowego dworu w Grzymale

Realizacja ekspertyzy budynku oraz projektu remontu zabytkowego dworu w Grzymale, który stanowi element dawnego zespołu pałacowo-parkowego.

Ocena techniczna budynku Biblioteki w Elblągu

Wykonano ocenę nośności stropów oraz określono przyczynę pęknięć w ścianie budynku Biblioteki Miejskiej w Elblągu.

Ekspertyza budynku mieszkalnego w Braniewie

Zrealizowano ekspertyzę oraz projekt remontu zabytkowego budynku mieszkalno-usługowego w Braniewie przy ul. Kościuszki.

Ekspertyza i projekt remontu budynku mieszkalnego w zabytkowej strefie Pasłęka

Ekspertyza budowlana szkół

– ekspertyza stropu auli w III LO w Elblągu – ocena nośności;

– szkoła Podstawowa w Sztutowie – ekspertyza stropów i projekt wzmocnień;

– szkoła w Suchaczu – ekspertyza konstrukcyjna;

– szkoła w Gronowie – ekspertyza konstrukcyjna;

– szkoła w Młynarach – ekspertyza i projekt wzmocnień;

– szkoła w Tujsku – ekspertyza konstrukcyjna;

– szkoła w Tolkmicku – ekspertyza konstrukcyjna;

– szkoła w Świątkach – ekspertyza i projekt wzmocnień;

– szkoła w Gronowie Elbląskim – ekspertyza i projekt zabezpieczeń;

i inne opracowania.