NIEINWAZYJNE BADANIA BETONU I POZOSTAŁE BADANIA

Nieinwazyjne badania wytrzymałości betonu  wykonywane są cyfrowym testerem betonu DIGI SCHMIDT2000. Wyniki badań prezentujemy w formie graficznej i opisowej.

Wykonujemy również pomiary wilgotności materiałów budowlanych (beton, drewno, kamień) i pomieszczeń oraz laserowe pomiary temperatury przegród budowlanych (ścian , stropów itp.).

Nieinwazyjne badania betonu – niektóre wykonane prace.

 

Nieinwazyjne badanie betonu i ekspertyza budowlana stacji Shell w Bydgoszczy

Przeprowadzona została ekspertyza budowlana 4 stacji paliw Shell w Bydgoszczy, zrealizowana na zlecenie firmy GIA Polska. Zrealizowano ekspertyzę żelbetowych płyt szczelnych, połączoną z nieinwazyjnymi badaniami wytrzymałości betonu.

Nieinwazyjne badania wytrzymałości betonu hali przemysłowej Stokota SP. Z O.O.

Realizacja ekspertyzy stropów hali przemysłowej z oceną nośności stropów i nieinwazyjnymi badaniami wytrzymałości betonu stropów, słupów i podciągów. W zakres opracowania wchodził budynek „B” i „A”. Wymiary części „A”: długość 69m, szerokość 30m, wysokość 18,7m. Wymiary części „B”: długość 59m, szerokość 30m,wysokość 18,7m.

Nieinwazyjne badania betonu i ekspertyza budowlana klubu w Koszalinie

Wykonano ekspertyzę stropodachu budynku usługowego – klubu studenckiego Kreślarnia w Koszalinie. Przeprowadzono ekspertyzę konstrukcji stropodachu, skanowanie podciągów, obliczenia konstrukcyjne i nieinwazyjne badanie wytrzymałości betonu.

Nieinwazyjne badania betonu pomnika w Chełmnie nad Nerem

Ocena techniczna konstrukcji pomnika w Chełmnie, która została zlecona przez Ministerstwo Kultury oraz Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Powierzchnia ok. 1000 m2, a wysokość 7,7 m. Podczas oceny technicznej wykonano kilkadziesiąt nieinwazyjnych badań wytrzymałości betonu, ścian, stropu, dachu i podciągów.

Nieinwazyjne badania betonu i ekspertyza stropu w Pomorskim Centrum Medycznym w Gdańsku

Przeprowadzona ocena techniczna nośności stropu żelbetowego wraz z badaniami betonu i skanowaniem zbrojenia stropu i podciągu. Ekspertyzę wykonano dla firmy Euromedic Pomorskie Centrum Medyczne w szpitalu Copernicus Podmiot Leczniczy sp. z o.o. w Gdańsku.

Nieinwazyjne badania betonu i ekspertyza nośności stropu w USK w Białymstoku

Ocena techniczna nośności stropu i badania betonu wraz ze skanowaniem zbrojenia. Ekspertyzę przeprowadzono w Colegium Patologicum Zakładu Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.

Badania betonu stropu i podciągów w Teatrze w Krakowie

Przeprowadzono ocenę techniczną nośności stropu żelbetowego z nieinwazyjnymi badaniami betonu oraz skanowaniem podciągów, żeber, słupów i płyty stropu budynku Teatru Nowa Łaźnia w Krakowie. Opracowano ok 2 tys. m2 stropu.

Nieinwazyjne badania betonu i ocena techniczna stropu Poczty Polskie w Ostrowie Wlkp.

Ekspertyza nośności stropu z określeniem dopuszczalnych obciążeń, połączona z nieinwazyjnymi badaniami wytrzymałości betonu i skanowaniem zbrojenia w budynku Poczty Polskiej w Ostrowie Wielkopolskim.

Nieinwazyjne badanie wytrzymałości betonu w hucie szkła w Sierakowie

Badanie wytrzymałości betonu żelbetowych słupów hali pieca na terenie huty szkła w Sierakowie na zlecenie BA Glass Poland Sp.z o.o.

Nieinwazyjne banie betonu fundamentu silosów dla ADM Czernin S.A.

Nieinwazyjne banie betonu fundamentu silosów dla ADM Czernin S.A. wykonano w ramach ekspertyzy silosów.

Nieinwazyjne badania betonu fundamentu urządzeń technologicznych dla GE Power w Elblągu

Nieinwazyjne badania fundamentu urządzeń technologicznych dla GE Power w Elblągu w ramach ekspertyzy i projektu przebudowy.

Nieinwazyjne badania wytrzymałości betonu fundamentu żelbetowego na palach – Alstom Power w Elblągu

Nieinwazyjne badania wytrzymałości betonu fundamentu żelbetowego na palach dla potrzeb wymiany komina wysokości ok. 40m. Inwestor – Alstom Power w Elblągu.

Nieinwazyjne badania balkonów budynku wielorodzinnego w Modlinie

Nieinwazyjne badania betonu balkonów budynku wielorodzinnego w Modlinie wykonano w ramach ekspertyzy balkonów i projektu remontu.

Badania nośności stropu piętra budynku usługowego w Gdyni

Badania nośności stropu piętra budynku apteki w Gdyni ul. Chylońska dla potrzeb montażu automatu aptecznego obejmowały badania betonu, skanowanie zbrojenia, rozpoznanie konstrukcji stropu oraz obliczenia nośności.

Badanie nieinwazyjne wytrzymałości betonu podciągów, konstrukcji dachu i wieńców

Badanie nieinwazyjne nośności dachu szkoły w Świątkach. W ramach ekspertyzy wykonano badania wytrzymałości podciągów, żelbetowych belek konstrukcji dachu i wieńców.

I wiele innych badań.