PROJEKTY BUDOWLANE W TRÓJMIEŚCIE, GDAŃSKU

Projektowanie w zakresie budownictwa mieszkaniowego, obiektów użyteczności publicznej, obiektów przemysłowych, pawilonów usługowo-handlowych, modernizacja i adaptacja istniejących obiektów, w tym zabytkowych, wszelkich konstrukcji inżynierskich, fundamentów dowolnych obiektów itp.
Niektóre wykonane i zrealizowane projekty budynków:

Budynki mieszkalne   |   Szkoły    |   Różne   |   Zabytki   |   Oczyszczalnie   |   Przemysłowe   |   Góra

Projekty budynków mieszkalnych:

Projekt budynku mieszkalno-usługowego przy ul Bałuckiego w Elblągu V=20,0 tys.m3 . Garaże, usługi, mieszkania.

Projekt osiedla TRUSO-B w Elblągu. Budynki mieszkalne–wielorodzinne. Zaprojektowano i wybudowano 12 budynków wielorodzinnych o kubaturze od 6 tys.m3 do 14tys.m3 każdy. Branża konstrukcyjna.

Projekt kompleksu mieszkalno-usługowego przy ul.Hetmańskiej Elblągu, część konstrukcyjna (współpraca z zespołem prof.Andersa z Politechniki Gdańskiej) V=43,0 tys.m3.

Projekt bud.mieszkalno-usługowego przy ul.Sobieskiego / Legionów w Elblągu
V=18tys.m3.

Projekt budynku przy ul.Robotnicza-Karowa w Elblągu
V=7 tys.m3.

Projekt konstrukcji budynku wielorodzinnego L-3 “Osiedle za Politechniką” w Elblągu V=8,5 tys.m3.

Projekt budynku mieszkalnego wielorodzinnego (część konstrukcyjna) przy ul.Asnyka w Elblągu o kub. V=8,0 tys.m3.

Projekt budynku mieszkalno-usługowego wielorodzinnego – plomba wstawiona pomiędzy istniejącymi budynkami przy ul.Robotniczej w Elblągu
V=5 tys.m3. Branża konstrukcyjna.

Projekt budynku wielorodzinnego L-1 “Osiedle za Politechniką-konstrukcja” w Elblągu V=10,6 tys.m3.

Projekt budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr2 na osiedlu Krakusa w Elblągu. Kubatura V=11,0 tys.m3. Branża konstrukcyjna.

Projekt budynku przy ul.Związku Jaszczurczego V=5 tys.m3.

Projekty budowlane szkół:

Szkoła Podstawowa w Tolkmicku-projekt rozbudowy i adaptacji dla potrzeb Gimnazjum. Część dydaktyczna, sala gimnastyczna, basen i zaplecze socjalne (stołówka, kuchnia).

Szkoła Podstawowa w Nowym Dworze Gdańskim – projekt rozbudowy. Część dydaktyczna i nowa sala gimnastyczna.

Projekt adaptacji i rozbudowy obiektów pokoszarowych w Malborku połączony z ekspertyzą stanu technicznego budynków (12 budynków) na ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH z 2 salami gimnastycznymi i zapleczem. Budynki murowane i o mieszanej konstrukcji szkieletowej, elementy stalowe i żelbetowe, więźba drewniana. Dla wszystkich obiektów przewidziano dostępność dla osób niepełnosprawnych. W zakres opracowania weszły między innymi: II LO w MalborkuV=12,2 tys.m3, ZSE w Malborku V=22,5 tys.m3, łącznik pomiędzy budynkami ZSE (z windą), o szkielecie żelbetowym, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna V=4,6 tys.m3,  bursa dla dziewcząt, budynek administracyjny, szkolna sala sportowa dla II LO V=12,0 tys.m3,  szkolna sala sportowa dla ZSE V=10,6 tys.m3.

Szkoła Ekologiczna w Piaskach. (część dydaktyczna, hotelowa, gastronomiczna)-projekt.

Szkoła Podstawowa w Tychnowy z salą gimnastyczną-projekt.

Projekt przebudowy budynku ujeżdżalni koni na salę gimnastyczną dla Zespołu Szkół Chemicznych w Starogardzie Gdańskim V=5,0 tys.m3.

Szkoła Podstawowa w Sztutowie. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby biblioteki publicznej.

Szkoła Podstawowa w Sztutowie-projekt nadbudowy.

Szkoła Podstawowa w Słobitach gm. Wilczęta– rozbudowa. Projekt sali gimnastycznej i części dydaktycznej.

Szkoła Podstawowa w Pomorskiej Wsi , projekt sali gimnastycznej. V=7,9 tys.m3.

Różne projekty budowlane:

Projekt wzmocnień i remontu pomnika w Chełmnie na zlecenie Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie. Powierzchnia rzutu bryły pomnika około 1000m2, wysokość 7,7m, konstrukcja żelbetowa.
Projekt pawilonu handlowego przy ul. Fromborskiej w Elblągu.

Centrum handlowe E. Leclerc w Elblągu, projekt konstrukcyjny centrum. Projekt hali i obiektów towarzyszących.

Projekt pawilonu handlowego przy ul.Pułaskiego w Elblągu.

WOJEW. OŚRODEK KULTURY W ELBLĄGU – MAŁE KINO i DUŻE KINO – projekt konstrukcyjny widowni i modernizacji kina.
Teatr Dramatyczny w Elblągu-projekt konstrukcyjny nowej widowni, dobudowa piętra i stropu nad widownią.

Projekt pawilonu handlowo-usługowego w Ornecie.

Amfiteatr w Braniewie. Ekspertyza i projekt nowej widowni.

Budynek hotelowy przy ul.Zw.Jaszczurczego w Elblągu – projekt adaptacji pomieszczeń dla potrzeb Biblioteki Publicznej.

Ośrodek wypoczynkowy “Muszelka” w Stegnie V=8,0 tys.m3. Dwa budynki z kotłownią . Projekt konstrukcji.

Centralna sterylizatornia w szpitalu im.Jana Pawła II w Elblągu – projekt adaptacji parteru, część konstrukcyjna.

BLOK OPERACYJNY I CENTRALNA STERYLIZATORNIA W 110 SZPITALU WOJSKOWYM W ELBLĄGU
– projekt części konstrukcyjnej.

Projekty budowlane obiektów zabytkowych:

ZABYTKOWY ZESPÓŁ MŁYNA WODNEGO W ELBLĄGU-3 budynki. Projekt odbudowy i rozbudowy. Budynek hotelowy, restauracja, winiarnia, biurowiec.
KATEDRA ŚW.MIKOŁAJA W ELBLĄGU – ekspertyza i projekt wzmocnień oraz zabezpieczeń konstrukcji dachu katedry.
Ekspertyza i projekt remontu zabytkowego budynku mieszkalno – usługowego w Braniewie przy ul.Kościuszki.
Biblioteka Miejska w Elblągu –  Ekspertyza “Ocena nośności stropów i określenie przyczyn pęknięć ścian”. Projekt wzmocnień stropów i dachu.
Projekt remontu konstrukcji więźby dachowej w zabytkowym budynku- KAPITANAT PORTU ELBLĄG.
Budynek Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku.
Ekspertyza dot. adaptacji poddasza.
Zabytkowy budynek Dawnej Karczmy w Kadynach
Ekspertyza i projekt remontu.
Budynek mieszkalny w zabytkowej strefie Pasłęka – Ekspertyza i wielobranżowy projekt modernizacji oraz remontu, stan przed remontem i w trakcie realizacji.
Kamienica mieszkalno-usługowa w zabytkowym centrum Krakowa.
Projekt wzmocnień i zabezpieczeń budynku.
Zabytkowy dwór w Grzymale, stanowiący element dawnego zespołu pałacowo-parkowego.
Ekspertyza i projekt remontu.
Budynek poprzemysłowy w Elblągu. Adaptacja budynku na potrzeby biblioteki. Ocena nośności stropów. Projekt konstrukcyjny adaptacji i wzmocnień.
Projekt remontu budynku w zabytkowej strefie Elbląga- dla firmy Dialog.
Ekspertyza i projekt naprawy attyki (stan przedawaryjny) oraz zespołu garażowego  w zabytkowym budynku poczty w Elblągu.
Ekspertyza budynku kościoła i projekt odbudowy dachu oraz empor po pożarze zabytkowego kościoła p.w. św. Antoniego w Braniewie.
Ekspertyza i projekt naprawy ścian w zabytkowym budynku poczty w Kwidzynie.

Projekty budowlane oczyszczalni ścieków:

Olecko oczyszczalnia ścieków dla miasta i okolic: zaprojektowano wszystkie obiekty w zakresie konstrukcji , żelbetowe komory, oraz kilkanaście towarzyszących obiektów żelbetowych (zbiorniki, komory, kanały, posadowione bezpośrednio i zapuszczane) i stalowych (galerie nad komorami, podpory rurociągów, klatki schodowe itp.).

Tolkmicko – podczyszczalnia ścieków. Projekt zbiorników żelbetowych o różnych wymiarach posadowionych bezpośrednio i zapuszczanych. W tym przepomp.ślimakowa, przepompownie, piaskowniki, komora fermentacji ,stacja sprężania,osadniki, kanały.

Tolkmicko – projekt konstrukcji oczyszczalni – 6szt. żelbetowych komór osadu czynnego oraz kilka obiektów towarzyszących o konstrukcji żelbetowej, stalowej oraz budynki. Całość wykonana w trudnych warunkach gruntowo-wodnych , Zalew Wiślany.

Krokowa – projekt konstrukcyjny oczyszczalni (kilka zbiorników i komór, w tym zapuszczane komory osadu czynnego oraz obiekty towarzyszące).

Stegna – Oczyszczalnia, projekt.

Oczyszczalnia dla miasta Balewo, projekt.

Kąty Rybackie – oczyszczalnia, projekt.

Cieszymowo– projekt oczyszczalni (kilka zbiorników i komór, w tym osadniki zapuszczane , przepompownie
złoża i inne.

Malbork – Kałdowo i Piaski : projekt przepompowni ścieków, kilka różnych zbiorników okrągłych, żelbetowych.

Modernizacja i Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w
m. Lisewo Malborskie-projekt.

Projekty budowlane – wybrane projekty przemysłowe:

Stalowa hala wysokozaawansowana technologicznie-odlewnia żeliwa. Projekt konstrukcyjny i architektoniczny. Inwestor, Alstom Power w Elblągu. Hala trzynawowa o pow.zabudowy około10tys.m2 i kubaturze 220tys.m3. Wysokość 22m, rozpiętości konstrukcyjnej naw 24m, 18m i 24m. Hala wyposażona w suwnice od 20 do 100t oraz suwnice wspornikowe. Wewnątrz hali zaprojektowano zespoły fundamentów, zbiorniki naziemne i podziemne, estakady. Ponad 50 fundamentów urządzeń technologicznych, w tym kesony, fundamenty pieców i około 1,5km pomostów technologicznych różnego typu. Konstrukcje stalowe i żelbetowe, fundamenty bezpośrednie i palowe. Około 1200 sztuk pali rożnego typu. Wewnątrz hali zaprojektowano budynek biurowo-socjalny cztero kondygnacyjny.
Hala nowa została wbudowana pomiędzy dwie istniejące hale, po oczyszczeniu terenu z istniejącej zabudowy-silosy, zespoły filtrów, żelbetowe zasobniki:
Hala przemysłowa importowana z USA. Projekt konstrukcyjny nowej hali i adaptacja do warunków krajowych hali importowanej. Fundament baterii silosów, zbiorniki, fundamenty urządzeń. Współpraca z Instytutem Techniki Budowlanej w Warszawie.
Projekt budowlany nowej hali dla Zakładu Metalurgicznego GE Power w Elblągu. Projekt budowlany hali CPL-9, projekty fundamentów technologicznych i projekt konstrukcyjny estakady suwnicy 80t. Inwestor, GE Power Oddział w Elblągu.
Projekt konstrukcyjny wykonawczy fundamentu pod CENTRUM TOKARSKO-FREZARSKIE w ZAKŁADZIE MECHANICZNYM ELTECH SP. Z O.O.
Zakład Produkcyjny Biopaliw. Projekt konstrukcji hali przemysłowej, baterie zbiorników-kilka różnych zespołów, zbiorniki naziemne i podziemne, estakady, fundamenty urządzeń, obiekty towarzyszące. Konstrukcje stalowe i żelbetowe.
Projekt konstrukcyjny wykonawczy-zainstalowania nowego pieca odlewniczego z wyposażeniem w istniejącej hali odlewni – dla firmy Elzamech Elbląg.
Zakres obejmuje fundament pieca, dół piecowy, obiekty zaplecza pieca, pomost transportowy dla wozu załadowczego pieca, wzmocnienia istniejącej konstrukcji hali.
Projekt rozbiórki i inwentaryzacja elektrofiltra K-8 WP-120 w EKO Elbląg dla Energa Kogeneracja Sp.z o.o. Powierzchnia zabudowy zespołu 1045 m2. Wysokość zespołu do 21,4m. W skład zespołu wchodzą Elektrofiltr K-8 o kubaturze 5tys.m3, budynki prostowników, odżużlania, kanały spalin, przenośniki taśmowe, estakady, podpory kratownicowe. Konstrukcja stalowa. Fundament żelbetowy.
Fundamenty pod maszyny – kilkanaście projektów dla różnych inwestorów. Między innymi fundament
centrum pod CENTRUM OBRÓBCZE DO METALI TYP FSP – 3000 ST dla firmy METALMOR.
Fundament prasy hydraulicznej o nacisku 1000 ton dla firmy SECESPOL.

Keson do zalewania wysokich form, warsztat regeneracji modeli i inne projekty w Zamechu.

Hala magazynowo-przemysłowa dla Alstom Power wysokości 17m i długości 85m o stalowej konstrukcji z
suwnicą i wielokondygnacyjnymi regałami – projekt budowlany wielobranżowy.

Dla Alstom Power modernizacja i ekspertyzy w budynku biurowym A-1 oraz projekt remontu MAŁEJ I DUŻEJ KABINY BADAŃ MAGNETYCZNYCH.

Projekty obiektów konstrukcyjnych sieci CO i wod.-kan., kanały i komory pod ulicami, magistrale
napowietrzne, przeciski pod dro-gami, szalowania wykopów głębokich i ścianki szczelne, itp.

Magazyny zbożowe w Pasłęku (fundamenty, wieże, budynki technolog.i biurowe, podpory rurociągów)-projekt.

Kominy stalowe, żelbetowe i murowane, np. 40m. komin stalowy w Stegnie-projekt.

Zakłady Stolarskie.

Projekt wykonawczy adaptacji pom.dla ELBREWERY CO. LTD. BROWAR W ELBLĄGU – część konstrukcyjna.

Projekt Stacji Paliw w Elblągu przy ul.Mazurskiej – część konstrukcyjna.

Projekt MODERNIZACJA CENTRALNEGO WODOCIĄGU ŻUŁAWSKIEGO
– CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA, w tym 3 zadaszone zbiorniki na wodę średnicy 15m i wysokości 7m każdy.

Zapraszamy do korzystania z usług rzeczoznawcy budowlanego Marka Świtlickiego. Wykonujemy także fachowe ekspertyzy budowlane i oceny nośności stropu. Ponadto oferta obejmuje wydawanie orzeczeń technicznych, także obiektów zabytkowych.

Rzeczoznawca budowlany Marek Świtlicki

-kontakt

Adres biura i Pracowni-1:

„Usługi Projektowe Marek Świtlicki”

Elbląg 82-300  ul. Lubartowska 7

tel.  +48   552 341 520

tel.kom. +48 502 712 370

poczta e-mail:

m_switlicki@hot.pl

marek@switlicki.pl

Adres Pracowni-2:

Gdańsk 80-437 ul. Wajdeloty 7/4

tel. +48 585 267 201

tel.kom. +48 502 712 370

Call Now Button