inż. Marek Świtlicki
uprawniony projektant i kierownik budowy w zakresie konstrukcyjno-budowlanym
Nr 1568/EL/90 i Nr 1895/EL/94
Rzeczoznawca budowlany wpisany do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Nr 333/98/R
Członek PZITB oraz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
 
 
wstęp   |   oferta   |   projekty   |   ekspertyzy   |   w realizacji    |   kontakt    
 

Oferta firmy.

Firma od 1990r. świadczy usługi projektowe dla budownictwa oraz usługi w zakresie diagnostyki i ekspertyz dowolnych konstrukcji budowlanych. Wykonujemy projekty konstrukcyjne i opracowania wielobranżowe w zakresie kompletnej dokumentacji projektowej-budowlanej oraz ekspertyzy budowlane z nieinwazyjnymi badaniami konstrukcji.

Obszar działania: terytorium całego kraju.Zakres usług obejmuje:
- projektowanie
 dowolnych obiektów
- ekspertyzy budowlane (ekspertyzy techniczne), orzeczenia techniczne i opinie.
- skanowanie betonu skanerem Ferroscan PS200 (PS250) Hilti w celu rozpoznania średnicy i położenia zbrojenia zatopionego w betonie
- nieinwazyjne badanie wytrzymałości betonu cyfrowym testerem do betonu DIGI SCHMIDT2000
- lokalizacja w murach ceglanych i w betonie
prętów zbrojeniowych, rur miedzianych, rur aluminiowych oraz przewodów elektrycznych pod napięciem - Ferrodetektorem Hilti
- badania wilgotności i temperatury materiałów budowlanych, przegród budowlanych oraz pomieszczeń

- obliczenia konstrukcyjne
- opiniowanie rozwiązań projektowych w zakresie konstrukcji
- nadzory inwestorskie i kierownictwo budów

- doradztwo techniczne przy planowaniu inwestycji
- inwentaryzacje budowlane i konstrukcyjne dowolnych obiektówProjekty:
w zakresie budownictwa mieszkaniowego, obiektów użyteczności publicznej, obiektów przemysłowych, pawilonów usługowo-handlowych, modernizacji i adaptacji istniejących obiektów, wszelkich konstrukcji inżynierskich, fundamentów dowolnych obiektów itp.


Ekspertyzy:
ekspertyzy budowlane łącznie z kompleksową diagnostyką budowli w zakresie budownictwa mieszkaniowego, obiektów użyteczności publicznej, obiektów przemysłowych, i innych.
Ekspertyzy są połączone z projektami wzmocnień i remontów. W zakres ekspertyz wchodzą nieinwazyjne badania zbrojenia wykonywane za pomocą skanera do betonu Ferroscan PS200 (PS250) oraz nieinwazyjne badanie wytrzymałości betonu cyfrowym testerem betonu DIGI SCHMIDT2000. Skanujemy stropy, fundamenty, słupy, podciągi, itp.. Wyniki skanowania prezentowane są w formie graficznej i pokazują rozstaw zbrojenia,  grubość otuliny betonowej oraz średnicę prętów zatopionych w betonie. W ramach ekspertyz wykonywane są również pomiary wilgotności oraz laserowe pomiary temperatury materiałów budowlanych, pomieszczeń i  przegród  budowlanych (ścian, stropów itp.). Ekspertyzy i projekty wzmocnień wykonuje rzeczoznawca budowlany.

Cennik usług:
ceny ustalane są każdorazowo na podstawie indywidualnej oferty zależnie od zakresu prac. Zapytania ofertowe można kierować na adresy e-mail podane w zakładce "kontakt"
 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone.