inż. Marek Świtlicki
uprawniony projektant i kierownik budowy w zakresie konstrukcyjno-budowlanym
Nr 1568/EL/90 i Nr 1895/EL/94
Rzeczoznawca budowlany wpisany do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Nr 333/98/R
Członek PZITB oraz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
 
 
wstęp   |   oferta   |   projekty   |   ekspertyzy   |   w realizacji    |   kontakt    
 
Oferta firmy

Firma od 1990r. świadczy usługi projektowe dla budownictwa oraz usługi w zakresie diagnostyki i ekspertyz dowolnych konstrukcji budowlanych. Wykonujemy projekty konstrukcyjne i opracowania wielobranżowe w zakresie kompletnej dokumentacji projektowej-budowlanej oraz ekspertyzy budowlane z nieinwazyjnymi badaniami konstrukcji.
Obszar działania dotyczy terytorium całego kraju.

Zakres usług obejmuje:
- projektowanie
 dowolnych obiektów,
- ekspertyzy budowlane, orzeczenia techniczne, opinie,
- skanowanie betonu skanerem Ferroscan PS200 (PS250) Hilti w celu rozpoznania średnicy i położenia zbrojenia zatopionego w betonie,
- nieinwazyjne badanie wytrzymałości betonu cyfrowym testerem do betonu DIGI SCHMIDT2000,
- lokalizację w murach ceglanych i w betonie
prętów zbrojeniowych, rur miedzianych, rur aluminiowych oraz przewodów elektrycznych pod napięciem - Ferrodetektorem Hilti,
- badania wilgotności i temperatury materiałów budowlanych, przegród budowlanych oraz pomieszczeń,

- obliczenia konstrukcyjne,
- opiniowanie rozwiązań projektowych w zakresie konstrukcji,
- nadzory inwestorskie i kierownictwo budów
,
- doradztwo techniczne przy planowaniu inwestycji,
- inwentaryzacje budowlane i konstrukcyjne dowolnych obiektów
.
 
Projekty

W zakresie budownictwa mieszkaniowego, obiektów użyteczności publicznej, obiektów przemysłowych, pawilonów usługowo-handlowych, modernizacji i adaptacji istniejących obiektów, wszelkich konstrukcji inżynierskich, fundamentów dowolnych obiektów itp.
 
Ekspertyzy, orzeczenia techniczne, skanowanie betonu, diagnostyka budowli

Ekspertyzy budowlane łącznie z kompleksową diagnostyką budowli w zakresie budownictwa mieszkaniowego, obiektów użyteczności publicznej, obiektów przemysłowych, i innych.
Ekspertyzy są połączone z projektami wzmocnień i remontów. W zakres ekspertyz wchodzą nieinwazyjne badania zbrojenia wykonywane za pomocą skanera do betonu Ferroscan PS200 (PS250) oraz nieinwazyjne badanie wytrzymałości betonu cyfrowym testerem betonu DIGI SCHMIDT2000. Skanujemy stropy, fundamenty, słupy, podciągi, itp.. Wyniki skanowania prezentowane są w formie graficznej i pokazują rozstaw zbrojenia,  grubość otuliny betonowej oraz średnicę prętów zatopionych w betonie. W ramach ekspertyz wykonywane są również pomiary wilgotności oraz laserowe pomiary temperatury materiałów budowlanych, pomieszczeń i  przegród  budowlanych (ścian, stropów itp.). Ekspertyzy i projekty wzmocnień wykonuje rzeczoznawca budowlany.
 

Skanowanie betonu - technologia skanowania

Skanowanie betonu obejmuje rozpoznanie w betonie położenia oraz średnicy zbrojenia w sposób nieinwazyjny, bez potrzeby rozkuwania betonu. Wyniki skanowania betonu przedstawiane są w formie graficznej i opisowej. Skanowanie wykonywane jest urządzeniem Ferroscan PS200 Hilti w miejscach wskazanych przez zamawiającego i ewentualnie skorygowane w dniu badań na miejscu. Tolerancje skanów podano w aktualnym certyfikacie z kalibracji urządzenia w serwisie firmy HILTI, w załączeniu. Świadectwo kalibracji jest ważne 2 lata.
Rodzaj skanu :

"obszary" 60cmx60cm (75x75) i ich wielokrotność, skanowanie obrazów lub skanowanie blokowe w celu rozpoznania położenia i średnicy zbrojenia,

- "szybkie skanowanie z wykrywaniem", skan liniowy dowolnej długości w celu natychmiastowego rozpoznania położenia zbrojenia.

Maksymalna głębokość do określenia grubości otuliny i lokalizacji pręta wynosi 100 mm.

Zakres średnicy rozpoznawanego pręta zbrojeniowego od 6mm do 36 mm.

Dokładność pomiaru głębokości pręta zbrojeniowego ± 1 mm. Dokładność pomiaru średnicy pręta podano w aktualnym świadectwie kalibracji.

Zakres temperatur pracy skanera wynosi od -10°C do + 50 °C.

Zalety skanera:

- szybkie i łatwe skanowanie dużych powierzchni betonu, bez ograniczeń wielkości obiektu,

- zapewnia dokładny pomiar otuliny na głębokość do 100 mm,

- wyświetla na monitorze czytelny obraz zbrojenia, umożliwiając dokonanie natychmiastowej oceny konstrukcji i otuliny,

- automatycznie rejestruje dane skanowania,

- pozwala uniknąć uszkodzeń prętów zbrojeniowych oraz szkód konstrukcji spowodowanych przecięciem zbrojenia podczas wiercenia lub wycinania otworów,

- generowanie raportów ocen konstrukcji, statystyk i prezentacji wizualnych zbrojenia.

Zastosowania skanera:

- weryfikacja i analiza prętów zbrojeniowych zatopionych w betonie, ich średnicy i położenia,

- sprawdzanie otuliny betonowej na dużych powierzchniach w celu wykonania prac naprawczych konstrukcji,

- budowlane inspekcje odbiorcze i kontrola jakości wykonania zbrojenia.

W celu uzyskania prawidłowych danych pomiarowych, wymagane są następujące warunki:

– gładka i równa powierzchnia betonu,

– beton nie zawiera dodatków włókien rozproszonych (metalowych) ,

- nie ma wpływów zewnętrznych pól magnetycznych.

Zmierzona prawidłowo grubość pręta jest wynikiem analizy komputerowej przy pomocy oprogramowania Hilti Profis Ferroscan.

Przygotowanie miejsca badań:

- skanowana powierzchnia betonu powinna być w miarę gładka i równa,

- miejsce badań musi być dostępne.  
 

Cennik usług

Ceny ustalane są każdorazowo na podstawie indywidualnej oferty zależnie od zakresu prac, wielkości obiektu, stopnia trudności opracowania, szczegółowości posiadanej przez zamawiającego dokumentacji archiwalnej, uwarunkowań formalnych. Zapytania ofertowe można kierować na adresy e-mail podane w zakładce kontakt. Konieczne jest opisanie w miarę dokładne zakresu prac, podanie informacji o posiadanych dokumentach obiektu i dołączenie dwóch lub trzech zdjęć obiektu. W przypadku usługi skanowania betonu konieczne jest określenie rodzaju elementów skanowanych (stropy, podciągi, słupy), podanie przybliżonej wielkości miejsc skanowanych, ich liczby oraz oczekiwanych rezultatów: czy tylko rozpoznanie położenia zbrojenia, czy również określenie średnicy zbrojenia. Jeżeli są dostępne rysunki obiektu najlepiej miejsca skanowania i innych badań wskazać na rzutach i przekrojach.

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone.