Usługi projektowe-rzeczoznawca budowlany
Marek Świtlicki

Ul. Lubartowska 7, Elbląg 82-300

Tel. +48 55 2341520

Tel. kom +48 502712370

Fax. +48 55 2342004

Inżynier Marek Świtlicki to absolwent Politechniki Gdańskiej, uprawniony projektant i kierownik budowy w zakresie konstrukcyjno-budowlanym nr 1568/EL/90 i nr 1895/EL/94 oraz rzeczoznawca budowlany wpisany do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Budowlanych nr 333/98/R. Rzeczoznawca budowlany Marek Świtlicki jest również członkiem PZITB oraz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
Usługi Projektowe Marek Świtlicki” to firma istniejąca od 1990 roku. Świadczymy usługi projektowe, diagnostyczne oraz eksperckie dla budownictwa na terenie całego kraju. W ramach usług projektowych wykonujemy: projekty konstrukcyjne oraz opracowania wielobranżowe w zakresie kompletnej dokumentacji budowlanej. Oferta usług projektowych i rzeczoznawcy budowlanego obejmuje: projekty budowlane, ekspertyzy budowlane, orzeczenia techniczne, w tym również dotyczące obiektów zabytkowych, skanowanie betonu dowolnych konstrukcji, diagnostykę budynków i budowli, obliczenia konstrukcyjne oraz nadzory budowlane.

Usługi projektowe oraz rzeczoznawca budowlany

-oferta

Firma od 1990r. świadczy usługi projektowe dla budownictwa oraz usługi w zakresie rzeczoznawstwa budowlanego, diagnostyki i ekspertyz dowolnych konstrukcji budowlanych. W ramach usług projektowych wykonujemy projekty konstrukcyjne i opracowania wielobranżowe w zakresie kompletnej dokumentacji projektowej-budowlanej oraz ekspertyzy budowlane z nieinwazyjnymi badaniami konstrukcji.  Obszar działania dotyczy terytorium całego kraju. Zakres usług projektowych i innych obejmuje:

 • projektowanie dowolnych obiektów,
 • ekspertyzy budowlane, orzeczenia techniczne rzeczoznawcy budowlanego, opinie w tym dla obiektów zabytkowych,
 • skanowanie betonu skanerem Ferroscan Hilti w celu rozpoznania średnicy i położenia zbrojenia zatopionego w betonie,
 • nieinwazyjne badanie wytrzymałości betonu cyfrowym testerem do betonu,
 • lokalizację w murach ceglanych i w betonie prętów zbrojeniowych, rur miedzianych, rur aluminiowych oraz przewodów elektrycznych –  Ferrodetektorem Hilti,
 • badania wilgotności i temperatury materiałów budowlanych, przegród budowlanych oraz pomieszczeń,
 • obliczenia konstrukcyjne,
 • opiniowanie rozwiązań projektowych w zakresie konstrukcji przez rzeczoznawcę budowlanego,
 • nadzory inwestorskie i kierownictwo budów,
 • doradztwo techniczne przy planowaniu inwestycji,
 • inwentaryzacje budowlane i konstrukcyjne dowolnych obiektów szczególnie obiektów zabytkowych.
30 lat pracy w projektowaniu i usługach eksperckich dla budownictwa. Ponad 1400 wykonanych opracowań, w tym między innymi dla:

Wybrane realizacje

Hala przemysłowa wysokozaawansowana technologicznie-odlewnia żeliwa

Projekt konstrukcyjny i architektoniczny. Inwestor, Alstom Power w Elblągu. Hala trzynawowa o powierzchni zabudowy około 10tys.m2 i kubaturze 220tys.m3 , wysokości 22m, rozpiętości konstrukcyjnej naw 24m, 18m i 24m, wyposażona w suwnice od 20t do 100t oraz suwnice wspornikowe, zespoły fundamentów, zbiorniki naziemne i podziemne, estakady.

Zakład Produkcyjny Biopaliw Elstar Oils

Projekt konstrukcyjny i architektoniczny odlewni żeliwa. Inwestor, Alstom Power w Elblągu

Zakład Biopaliw w Malborku

Ekspertyza budowlana i projekt remontu pomnika w Chełmnie

Ekspertyza konstrukcji pomnika w Chełmnie na Nerem na zlecenie Rady Ochrony Pamięci Walk I Męczeństwa, Ministerstwa Kultury oraz projekt remontu i wzmocnień pomnika na zlecenie Muzeum. Powierzchnia rzutu bryły pomnika około 1000m2, wysokość 7,7m.

Ekspertyzy budowlane zabytkowych budynków w Pelplinie

„Bazyliki katedralnej” , „Seminarium duchownego”, ” Klasztoru”, „Collegium Marianum”, „Budynku diecezjalnego centrum informacji turystycznej”, „Budynku sali gimnastycznej z biblioteką”, „Zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego”.

Projekt konstrukcji osiedla TRUSO-B w Elblągu

Budynki mieszkalne–wielorodzinne. Zaprojektowano i wybudowano 12 budynków wielorodzinnych o kubaturze ponad 120tys.m3.

Ekspertyza i projekt odbudowy empor oraz dachu kościoła po pożarze

Ekspertyza i projekt odbudowy dachu oraz empor po pożarze zabytkowego kościoła p.w. św. Antoniego w Braniewie.

Katedra Św. Mikołaja w Elblągu

Ekspertyza i projekt wzmocnień oraz naprawy konstrukcji dachu katedry.

Zespół Szkół w Malborku-ekspertyza i projekt konstrukcji

Ekspertyzy budowlane budynków pokoszarowych przeznaczonych na obiekty szkolne: budynki pokoszarowe w Malborku – 12 budynków, ekspertyza stanu technicznego budynków, odkrywki stropów, ocena nośności stropów, podciągów i słupów . Projekty adaptacji i wzmocnień.

Ekspertyza budowlana dla GE Power w Elblągu

Ekspertyza konstrukcyjna dotycząca możliwości zmiany udźwigowienia hali odlewni staliwa i hali odlewni żeliwa Zakładu Metalurgicznego GE Power w Elblągu. W zakres ekspertyzy wchodziły obliczenia konstrukcyjne obu hal oraz obliczenia konstrukcji belek podsuwnicowych kilkunastu suwnic. Łączna powierzchnia hal w zakresie opracowania około 28tys.m2. Suwnice o udźwigu od 3t do 125t.

Kamienica mieszkalno-biurowa w zabytkowej strefie Pasłęka

Ekspertyza oraz projekt modernizacji i remontu.

Projekty

Projekty w zakresie budownictwa mieszkaniowego, obiektów użyteczności publicznej, obiektów przemysłowych, pawilonów usługowo-handlowych, modernizacji i adaptacji istniejących obiektów, wszelkich konstrukcji inżynierskich.

Ekspertyzy

EKSPERTYZY, ORZECZENIA, OPINIE.

Skanowanie betonu

Skanowanie betonu wykonuje osoba z ponad 10-letnim doświadczeniem w pracach diagnostycznych z użyciem skanera i w interpretacji wyników.

Pozostałe badania

Nieinwazyjne badania wytrzymałości betonu,  pomiary wilgotności materiałów budowlanych (beton, drewno, kamień) i pomieszczeń oraz pomiary temperatury przegród budowlanych.

Usługi projektowe i rzeczoznawca budowlany

Marek Świtlicki

-kontakt

Adres biura i pracownia-1:

„Usługi Projektowe Marek Świtlicki”

Elbląg 82-300  ul. Lubartowska 7

tel.  +48    55  2341520

fax. +48    55  2342004

tel.kom. +48    502712370

poczta e-mail:

m_switlicki@hot.pl

marek@switlicki.pl

Pracownia-2:

Gdańsk 80-437 ul. Wajdeloty 7/4

tel.kom. +48    502712370