EKSPERTYZY BUDOWLANE I OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

Ekspertyzy budowlane, orzeczenia techniczne, opinie i oceny stanu technicznego budynków, elementów konstrukcji budynków oraz innych obiektów inżynierskich obejmujące:

  • badanie nośności stropów,
  • określanie przyczyn powstania zarysowań i pęknięć  ścian, stropów, słupów, podciągów, fundamentów,
  • określanie przyczyn  nadmiernych ugięć stropów,
  • określanie przyczyn  zawilgocenia posadzek, ścian i stropów,
  • określanie dopuszczalnych obciążeń konstrukcji budowlanych, stropów, dachów, fundamentów
  • badanie fundamentów (łącznie z badaniami gruntu) w zakresie ustalenia dopuszczalnych osiadań i nośności,
  • opiniowanie rozwiązań projektowych w zakresie konstrukcji,
  • nieinwazyjne rozpoznawanie położenia i średnicy zbrojenia w stropach, ścianach, słupach, podciągach przy pomocy skanera do betonu,
  • nieinwazyjne badanie  wytrzymałości betonu przy pomocy cyfrowego testera betonu,
  • projekty wzmocnień  i remontów szczególnie obiektów zabytkowych.

Ekspertyzy i projekty wzmocnień wykonuje rzeczoznawca budowlany.

Ekspertyzy budowlane – niektóre zrealizowane prace

Ekspertyza budowlana hal w Elblągu

Ekspertyza budowlana dwóch hal istniejących o konstrukcji stalowej, żelbetowych fundamentach na palach oraz projekt konstrukcyjny i architektoniczny nowej odlewni żeliwa wstawianej pomiędzy hale. Inwestor, Alstom Power w Elblągu. W zakres ekspertyzy wchodziło rozpoznanie dopuszczalnych obciążeń fundamentów żelbetowych, żelbetowych pali fundamentowych i stalowej konstrukcji istniejących hal. Prace obejmowały badania betonu, badania stali, skanowanie żelbetu, próbne obciążenia pali istniejących, obliczenia.
Nowa hala– trzynawowa, o powierzchni zabudowy około 10tys.m2, kubaturze 220tys.m3, wysokości 22m, rozpiętości konstrukcyjnej naw 24m, 18m i 24m, wyposażona w suwnice od 20 do 100t oraz suwnice wspornikowe. Wewnątrz hali zespoły fundamentów, zbiorniki naziemne i podziemne, estakady. Ponad 50 sztuk fundamentów urządzeń technologicznych, w tym kesony, fundamenty pieców i ok.1,5km pomostów różnego typu. Konstrukcje stalowe i żelbetowe, fundamenty bezpośrednie i palowe. Łącznie ok. 1200 pali rożnego typu. Wewnątrz hali budynek biurowo-socjalny cztero kondygnacyjny.

Ekspertyza budowlana hal GE Power w Elblągu

Ekspertyza budowlana dwóch hal dla GE Power w Elblągu. Ekspertyza konstrukcyjna dotycząca możliwości zmiany udźwigowienia hali odlewni staliwa i hali odlewni żeliwa Zakładu Metalurgicznego GE Power w Elblągu. W zakres ekspertyzy wchodziły obliczenia konstrukcyjne obu hal oraz obliczenia konstrukcji belek podsuwnicowych kilkunastu suwnic . Łączna powierzchnia hal w zakresie opracowania około 28tys.m2 . Suwnice o udźwigu od 3t do 125t.

Ekspertyza nośności stropu żelbetowego w Pomorskim Centrum Medycznym

Ekspertyza budowlana nośności stropu żelbetowego połączona z badaniami betonu i skanowaniem zbrojenia stropu oraz podciągu dla firmy Euromedic Pomorskie Centrum Medyczne w budynku szpitala Copernicus Podmiot Leczniczy SP. z o.o. w Gdańsku.

Ekspertyza nośności stropu w USK Białystok

Ekspertyza nośności stropu połączona z badaniami betonu i skanowaniem zbrojenia  w budynku Colegium Patologicum – Zakładu Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.

Ocena nośności stropu w Teatrze Nowa Łaźnia w Krakowie

Ekspertyza budowlana stropu budynku teatru. Ekspertyza nośności żelbetowego stropu połączona z badaniami betonu i skanowaniem zbrojenia podciągów, żeber, słupów i płyty stropu w budynku Teatru Nowa Łaźnia w Krakowie. Powierzchnia stropu w zakresie opracowania ok. 2,0 tys.m2.

Ekspertyza budowlana budynku w Szczecinku

Ekspertyza budowlana budynku hotelowo-usługowego: ekspertyza stropów połączona z badaniami betonu i skanowaniem zbrojenia w pięciokondygnacyjnym budynku kompleksu hotelowo-usługowego w Szczecinku.

Ekspertyza budynku mieszkalnego w Nowym Dworze Mazowieckim

Ekspertyza budynku nieszkalno-usługowego: ekspertyza pęknięć ściany budynku usługowo-mieszkalnego wielorodzinnego połączona z odkrywkami fundamentów, badaniami gruntu, badaniami betonu i skanowaniem zbrojenia. Budynek pięciokondygnacyjny (podpiwniczony) przy ul.Warszawskiej w Nowym Dworze Mazowieckim.

Ekspertyza budowlana i ocena nośności stropu budynku w Ostrowie Wielkopolskim

Ekspertyza budowlana budynku usługowego: ekspertyza nośności stropu z określeniem dopuszczalnych obciążeń, połączona z badaniami betonu i skanowaniem zbrojenia w budynku Poczty Polskiej w Ostrowie Wielkopolskim

Ekspertyza budowlana stropu kamienicy w Gdańsku

Ekspertyza budowlana stropu kamienicy w zabytkowym centrum Gdańska: ekspertyza techniczna stropu z określeniem dopuszczalnej nośności w budynku Poczty Polskiej w Gdańsku przy ulicy Długiej.

Ekspertyza techniczna rozdzielni w Elblągu

Ekspertyza techniczna budynku rozdzielni R60kV w Elblągu dla Energa Kogeneracja Sp.z o.o. – budynek przemysłowy z 1928 r., o kubaturze 9645m3, długości 46m, szerokości 22m i wysokości 16m, o powierzchni użytkowej około 2tys.m2. Konstrukcja budynku żelbetowa i murowana. Fundament w postaci rusztu żelbetowego opartego na palach.

Ekspertyza budowlana komina

Ekspertyza budowlana i projekt wzmocnienia fundamentu żelbetowego na palach komina wysokości ok. 40m w celu adaptacji dla nowego komina. Inwestor – Alstom Power.

Ocena nośności stropu hali

Ekspertyza stropu hali i fundamentów: ekspertyza konstrukcyjna stropu żelbetowego i fundamentów palowych z projektem wzmocnień w celu adaptacji dla potrzeb transportu szynowego wozów 50t. Inwestor – Alstom Power.

Ekspertyza budowlana silosów Zakładu ADM Czernin

Ekspertyza i projekt naprawy silosów 1000t na terenie Zakładu ADM Czernin: ekspertyza konstrukcyjna żelbetowego fundamentu i stalowego płaszcza zbiorników z projektem wzmocnień. Inwestor – ADM Czernin S.A.

Ekspertyza budowlana i nieinwazyjne badania betonu estakady

Ekspertyza budowlana estakady suwnicy: ekspertyza techniczna z wytycznymi napraw, połączona z nieinwazyjnymi badaniami betonu estakady żelbetowej 1B na terenie Odlewni Żeliwa Śrem S.A. długości 120m, szerokości 23m i wysokości 10,6m. Słupy estakady w rozstawie 12m. Estakada wyposażona w dwie suwnice pomostowe o udźwigu 16t.

Ekspertyza i nieinwazyjne badania betonu w Kromet SP. Z O.O. w Elblągu

Ekspertyza estakady suwnicy: ekspertyza techniczna z projektem naprawy (wzmocnień) estakady stalowej APL-1, połączona z nieinwazyjnymi badaniami betonu fundamentów (stopy fundamentowe na palach) na terenie KROMET SP. Z O.O. W ELBLĄGU. Estakada długości 107m, szerokości 20m i wysokości 10m. Słupy estakady w rozstawie 15m. Estakada wyposażona w suwnicę pomostową o udźwigu 30t.

Ekspertyza budowlana hali przemysłowej Odlewni Elzamech w Elblągu

Ekspertyza budowlana hali przemysłowej i konstrukcji toru suwnicy: ekspertyza budowlana hali i konstrukcji nośnej toru jezdnego suwnic dla ustalenia możliwości montażu dodatkowej suwnicy na terenie Odlewni ELZAMECH w Elblągu.

Ekspertyza hali przemysłowej Stokota SP. Z O.O. w Elblągu

Ekspertyza hali przemysłowej A-22 w Elblągu dla firmy Stokota Sp. z o.o.. Hala dwunawowa, trzykondygnacyjna długości 140m, szerokości 24,7m i wysokości 15,5m.

Ekspertyza posadzek stacji paliw SHELL w Bydgoszczy

Ekspertyza budowlana posadzek stacji paliw: ekspertyza żelbetowych płyt szczelnych połączona z nieinwazyjnymi badaniami betonu dla 4 stacji paliw SHELL w Bydgoszczy na zlecenie firmy GIA Polska.

Ocena nośności stropu w Stokota SP. Z O.O. w Elblągu

Ekspertyza stropów hali przemysłowej: ekspertyza hali i ocena nośności stropu w hali A-21 w Elblągu dla firmy Stokota Sp. z o.o.. W zakres opracowania wchodził budynek „B”, 3-kondygnacyjny podpiwniczony i Budynek „A” – dwukondygnacyjny bez podpiwniczenia. Wymiary części „A”: długość 69m, szerokość 30m, wysokość 18,7m. Wymiary części „B”: długość 59m, szerokość 30m,wysokość 18,7m.

Ekspertyzy budowlane budynków pokoszarowych w Malborku

Ekspertyzy budowlane budynków pokoszarowych przeznaczonych na obiekty szkolne: budynki pokoszarowe w Malborku – 12 budynków , ekspertyza stanu technicznego budynków, odkrywki stropów, ocena nośności stropów, podciągów i słupów . Projekty wzmocnień.

Ekspertyza stropodachu klubu studenckiego w Koszalinie

Ekspertyza budowlana stropodachu budynku usługowego: ekspertyza konstrukcji stropodachu w klubie studenckim „Kreślarnia” w Koszalinie, pod obciążenie centralą wentylacyjną– w zakres prac wchodziło skanowanie podciągów i stropodachu w celu rozpoznania zbrojenia i obliczenia konstrukcyjne.

Ocena nośności stropu kinoteatru w Kwidzynie

Ocena nośności stropodachu pod planowane ustawienie centrali wentylacyjnej w budynku kinoteatru w Kwidzynie. W zakres prac wchodziło skanowanie podciągów i stropodachu w celu rozpoznania zbrojenia oraz obliczenia konstrukcyjne.

Ekspertyzy budowlane budynków szpitala w Elblągu

Ekspertyzy budowlane budynków szpitala: obiekty Szpitala-Przychodni (Szpital Wojskowy) przy ulicy Komeńskiego w Elblągu – ekspertyza stanu technicznego, określenie nośności stropów i projekty wzmocnień– kilkanaście różnych opracowań dla szpitala.

Ekspertyza budynku sądu przy ul. Pułaskiego w Elblągu

Ekspertyza Budynku Sądu przy ul. Pułaskiego w Elblągu z projektem wzmocnień.

Ekspertyza budowlana budynku hotelowego w Elblągu

Budynek Hotelowy przy ul. Zw. Jaszczurczego w Elblągu – ekspertyza stropów i projekt wzmocnień

Ekspertyza budowlana budynku Muzeum diecezjalnego w Pelplinie

Orzeczenie techniczne zabytku – katedry św. Mikołaja w Elblągu

Ekspertyza budowlana zabytkowej Katedry: Katedra św. Mikołaja w Elblągu – „ekspertyza konstrukcji dachu i projekt wzmocnień oraz zabezpieczeń ”

Orzeczenie techniczne zabytku – kościoła p.w. św. Antoniego w Braniewie

Ekspertyza budowlana zabytkowego budynku kościoła: ekspertyza budynku i projekt odbudowy dachu oraz empor po pożarze zabytkowego kościoła p.w. św. Antoniego w Braniewie.

Orzeczenie techniczne zabytków – Bazyliki katedralnej w Pelpinie, Seminarium duchownego oraz Klasztoru

Orzeczenie techniczne zabytków – Collegium Marianum w Pelpinie, Sali gimnastycznej z biblioteką, Diecezjalnego Centrum Informacji Turystycznej, Budynku sióstr

Ekspertyza budowlana konstrukcji pomnika w Chełmnie nad Nerem

Ekspertyza budowlana pomnika zrealizowana na zlecenie Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa oraz Ministerstwa Kultury. Wykonano również projekt remontu na zlecenie Muzeum. Powierzchnia około 1000 m2, wysokość 7,7 m, konstrukcja żelbetowa.

Orzeczenie techniczne zabytków – Zespół Młyna Wodnego w Elblągu

Ekspertyza budowlana 3 zabytkowych budynków, wykonano również projekt odbudowy.

Orzeczenie techniczne zabytku – budynek poczty w Kwidzynie

Ekspertyza i projekt naprawy ścian w zabytkowym budynku poczty w Kwidzynie.

Ocena techniczna budynku Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku

Wykonana została ekspertyza stanu technicznego konstrukcji poddasza

Ocena techniczna budynku poczty w Elblągu

Wykonano ekspertyzę oraz projekt naprawy attyki (stan przedawaryjny), a także zespołu garażowego w zabytkowym budynku poczty w Elblągu.

Ocena techniczna Amfiteatru w Braniewie

Zrealizowana ekspertyza stanu technicznego budynku Amfiteatru w Braniewie, stworzone zostały również założenia projektowe.

Ekspertyza budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych oraz usługowych – ekspertyzy techniczne i projekty wzmocnień

w Braniewie: przy ul.Moniuszki, Kościuszki, Armii Krajowej,

w Elblągu: przy ul.Sukienniczej, Żyrardowskiej, Kościuszki, Rybackiej, Robotniczej, Żeromskiego, Pl.Słowiańskim, Matejki, Górnośląskiej,

w Malborku: przy ul.Jagiellońskiej,

w Nowym Dworze Gdańskim: przy ul.Dworcowej, Piłsudskiego,

w Tolkmicku: przy ul.Świętojańskiej,

w Gdyni przy ul. Świętojańskiej: ekspertyza konstrukcyjna,

w Pasłęku przy ul. Ogrodowej: ekspertyza i projekt nadbudowy po pożarze,

w Rogitach: ekspertyza techniczna budynku mieszkalno-usługowego wielorodzinnego z wytycznymi napraw.

Ekspertyza kamienicy wielorodzinnej przy ul. Wąskiej w Krakowie

Zrealizowana została ekspertyza stanu konstrukcji budynku oraz projekt remontu kamienicy wielorodzinnej przy ul. Wąskie w zabytkowej strefie Krakowa.

Ocena techniczna budynku w Elblągu

Wykonano ocenę nośności stropów oraz projekt wzmocnień budynku poprzemysłowego w zabytkowej części Elbląga.

Ocena stanu technicznego kamienicy w Gdańsku Wrzeszczu

Realizacja oceny stanu technicznego oraz projektu remontu dachu w kamienicy przy ul. Wajdeloty w Gdańsku Wrzeszczu – strefa zabytkowa.

Ekspertyza budynku w Kadynach

Ekspertyza oraz projekt remontu zabytkowego budynku Dawnej Karczmy w Kadynach.

Ekspertyza zabytkowego dworu w Grzymale

Realizacja ekspertyzy budynku oraz projektu remontu zabytkowego dworu w Grzymale, który stanowi element dawnego zespołu pałacowo-parkowego.

Ocena techniczna budynku Biblioteki w Elblągu

Wykonano ocenę nośności stropów oraz określono przyczynę pęknięć w ścianie budynku Biblioteki Miejskiej w Elblągu.

Ekspertyza budynku mieszkalnego w Braniewie

Zrealizowano ekspertyzę oraz projekt remontu zabytkowego budynku mieszkalno-usługowego w Braniewie przy ul. Kościuszki.

Ekspertyza i projekt remontu budynku mieszkalnego w zabytkowej strefie Pasłęka

Ekspertyza budowlana szkół

– ekspertyza stropu auli w III LO w Elblągu – ocena nośności;

– szkoła Podstawowa w Sztutowie – ekspertyza stropów i projekt wzmocnień;

– szkoła w Suchaczu – ekspertyza konstrukcyjna;

– szkoła w Gronowie – ekspertyza konstrukcyjna;

– szkoła w Młynarach – ekspertyza i projekt wzmocnień;

– szkoła w Tujsku – ekspertyza konstrukcyjna;

– szkoła w Tolkmicku – ekspertyza konstrukcyjna;

– szkoła w Świątkach – ekspertyza i projekt wzmocnień;

– szkoła w Gronowie Elbląskim – ekspertyza i projekt zabezpieczeń

i inne opracowania.