inż. Marek Świtlicki
uprawniony projektant i kierownik budowy w zakresie konstrukcyjno-budowlanym
Nr 1568/EL/90 i Nr 1895/EL/94
Rzeczoznawca budowlany wpisany do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Nr 333/98/R
Członek PZITB oraz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
 
 
wstęp   |   oferta   |   projekty   |   ekspertyzy   |   w realizacji    |   kontakt    
 
 
 

Ostatnio zakończone budowy

1. Hala przemysłowa wysokozaawansowana technologicznie-o
dlewnia żeliwa.
Projekt konstrukcyjny i architektoniczny.
Inwestor, Alstom Power w Elblągu. Hala trzynawowa o powierzchni zabudowy około 10tys.m2 i kubaturze 220tys.m3 , wysokości 22m, rozpiętości konstrukcyjnej naw 24m, 18m i 24m, wyposażona w suwnice od 20t do 100t oraz suwnice wspornikowe, zespoły fundamentów, zbiorniki naziemne i podziemne, estakady. Ponad 50 fundamentów różnych urządzeń technologicznych, w tym kesony, fundamenty pieców i około 1,5km pomostów różnego typu. Konstrukcje stalowe i żelbetowe, fundamenty bezpośrednie i palowe. Około 1200 sztuk pali rożnego typu. Wewnątrz hali budynek biurowo-socjalny cztero kondygnacyjny.
          
Hala nowa została wbudowana pomiędzy dwie istniejace hale, po oczyszczeniu terenu z istniejącej zabudowy-silosy, zespoły filtrow, żelbetowe zasobniki:
        


2. Zakład Produkcyjny Biopaliw. Projekt konstrukcyjny. Hala przemysłowa, baterie zbiorników-kilka różnych zespołów, zbiorniki naziemne i podziemne, estakady, fundamenty urządzeń, obiekty towarzyszące. Konstrukcje stalowe i żelbetowe.
     

3. Centrum handlowe E.Leclerc w Elblągu o pow. zabudowy ok.9.000m2- projekt konstrukcyjny
 

4. Hala przemysłowa importowana z USA. Projekt konstrukcyjny nowej hali i adaptacja do warunków krajowych hali importowanej. Fundament baterii silosów, zbiorniki, fundamenty urządzeń. Współpraca z Instytutem Techniki Budowlanej w Warszawie.
 


5. Zespół Szkół w Malborku-projekt konstrukcyjny

 

6. Kamienica mieszkalno-biurowa w zabytkowej strefie Pasłęka - Ekspertyza oraz projekt modernizacji i remontu.
 
 


W trakcie realizacji
 
1. Ekspertyza budowlana dla GE Power w Elblągu. Ekspertyza konstrukcyjna dotycząca możliwości zmiany udźwigowienia hali odlewni  staliwa i hali odlewni żeliwa Zakładu Metalurgicznego GE Power w Elblągu. W zakres ekspertyzy wchodziły obliczenia konstrukcyjne obu hal oraz obliczenia konstrukcji  belek podsuwnicowych kilkunastu suwnic. Łączna powierzchnia hal w zakresie opracowania około 28tys.m2 . Suwnice  o udźwigu od 3t do 125t. 
 
 
2. Projekt wzmocnień konstrukcji hali dla GE Power w Elblągu. Projekt wzmocnień konstrukcji dachu i belek podsuwnicowych w hali C41 odlewni staliwa Zakładu Metalurgicznego GE Power w Elblągu.
 
3. Projekt budowlany nowej hali Zakładu Metalurgicznego GE Power w Elblągu. Projekt budowlany hali CPL-9, projekty fundamentów technologicznych i projekt konstrukcyjny estakady suwnicy 80t. Inwestor, GE Power Oddział w Elblągu.

 
4. Ekspertyza budynku i projekt odbudowy dachu oraz empor po pożarze zabytkowego kościoła p.w. św. Antoniego w Braniewie.
           
        
 
5. Ekspertyzy budowlane zabytkowych budynków w Pelplinie : "Bazyliki katedralnej" , "Seminarium duchownego", " Klasztoru", "Collegium Marianum", "Budynku diecezjalnego centrum informacji turystycznej", "Budynku sali gimnastycznej z biblioteką", "Zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego".
        
         
 
6.Ekspertyza budowlana i projekt remontu pomnika w Chełmnie. Ekspertyza konstrukcji pomnika w Chełmnie na Nerem na zlecenie Rady Ochrony Pamięci Walk I Męczeństwa, Ministerstwa Kultury oraz projekt remontu i wzmocnień pomnika na zlecenie Muzeum. Powierzchnia rzutu bryły pomnika około 1000m2, wysokość 7,7m, konstrukcja żelbetowa skrzyniowa.
    

7. Projekt konstrukcyjny wykonawczy fundamentu na palach pod  CENTRUM tokarsko-frezarskie  w ZAKŁADZIE MECHANICZNYM ELTECH SP. Z O.O.
  
 
8. Projekt konstrukcyjny wykonawczy fundamentu pod  CENTRUM OBRÓBCZE DO METALI  TYP  FSP - 3000 ST  w Przedsiębiorstwie Produkcyjnym "Metalmor"
  
 

9. Projekt konstrukcyjny wykonawczy zainstalowania nowego pieca odlewniczego z wyposażeniem w istniejącej hali odlewni firmy Elzamech Elbląg. Zakres obejmuje fundament pieca, dół piecowy, obiekty zaplecza pieca, pomost transportowy dla wozu załadowczego pieca, wzmocnienia istniejącej konstrukcji hali.
      
 


 


 

Wszelkie prawa zastrzeżone.