inż. Marek Świtlicki
uprawniony projektant i kierownik budowy w zakresie konstrukcyjno-budowlanym
Nr 1568/EL/90 i Nr 1895/EL/94
Rzeczoznawca budowlany wpisany do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Nr 333/98/R
Członek PZITB oraz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
 
 
wstęp   |   oferta   |   projekty   |   ekspertyzy   |   w realizacji    |   kontakt    
 

Ostatnio zakończone budowy

1. Hala przemysłowa wysokozaawansowana technologicznie-o
dlewnia żeliwa.
Projekt konstrukcyjny i architektoniczny.
Inwestor, Alstom Power w Elblągu. Hala trzynawowa o powierzchni zabudowy około 10tys.m2 i kubaturze 220tys.m3 , wysokości 22m, rozpiętości konstrukcyjnej naw 24m, 18m i 24m, wyposażona w suwnice od 20t do 100t oraz suwnice wspornikowe, zespoły fundamentów, zbiorniki naziemne i podziemne, estakady. Ponad 50 fundamentów różnych urządzeń technologicznych, w tym kesony, fundamenty pieców i około 1,5km pomostów różnego typu. Konstrukcje stalowe i żelbetowe, fundamenty bezpośrednie i palowe. Około 1200 sztuk pali rożnego typu. Wewnątrz hali budynek biurowo-socjalny czterokondygnacyjny.
          
Hala nowa została wbudowana pomiędzy dwie istniejace hale, po oczyszczeniu terenu z istniejącej zabudowy-silosy, zespoły filtrow, żelbetowe zasobniki:
        


2. Zakład Produkcyjny Biopaliw. Projekt konstrukcyjny. Hala przemysłowa, baterie zbiorników-kilka różnych zespołów, zbiorniki naziemne i podziemne, estakady, fundamenty urządzeń, obiekty towarzyszące. Konstrukcje stalowe i żelbetowe.
     

3. Centrum handlowe E.Leclerc w Elblągu o pow. zabudowy ok.9.000m2- projekt konstrukcyjny
 

4. Hala przemysłowa importowana z USA. Projekt konstrukcyjny nowej hali i adaptacja do warunków krajowych hali importowanej. Fundament baterii silosów, zbiorniki, fundamenty urządzeń. Współpraca z Instytutem Techniki Budowlanej w Warszawie.
 


5. Zespół Szkół w Malborku-projekt konstrukcyjny

 

6. Kamienica mieszkalno-biurowa w zabytkowej strefie Pasłęka - Ekspertyza oraz projekt modernizacji i remontu.
  


W trakcie realizacji
 
1. Ekspertyza budowlana dla GE Power w Elblągu. Ekspertyza konstrukcyjna dotycząca możliwości zmiany udźwigowienia hali odlewni  staliwa i hali odlewni żeliwa Zakładu Metalurgicznego GE Power w Elblągu. W zakres ekspertyzy wchodziły obliczenia konstrukcyjne obu hal oraz obliczenia konstrukcji  belek podsuwnicowych kilkunastu suwnic. Łączna powierzchnia hal w zakresie opracowania około 28tys.m2 . Suwnice  o udźwigu od 3t do 125t. 
 
 
2. Projekt wzmocnień konstrukcji hali dla GE Power w Elblągu. Projekt wzmocnień konstrukcji dachu i belek podsuwnicowych w hali C41 odlewni staliwa Zakładu Metalurgicznego GE Power w Elblągu.
 
3. Projekt budowlany nowej hali Zakładu Metalurgicznego GE Power w Elblągu. Projekt budowlany hali CPL-9, projekty fundamentów technologicznych i projekt konstrukcyjny estakady suwnicy 80t. Inwestor, GE Power Oddział w Elblągu.

 
4. Ekspertyza budynku i projekt odbudowy dachu oraz empor po pożarze zabytkowego kościoła p.w. św. Antoniego w Braniewie.
           
        
 
5. Ekspertyzy budowlane zabytkowych budynków w Pelplinie : "Bazyliki katedralnej" , "Seminarium duchownego", " Klasztoru", "Collegium Marianum", "Budynku diecezjalnego centrum informacji turystycznej", "Budynku sali gimnastycznej z biblioteką", "Zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego".
        
         
 
6.Ekspertyza budowlana i projekt remontu pomnika w Chełmnie. Ekspertyza konstrukcji pomnika w Chełmnie na Nerem na zlecenie Rady Ochrony Pamięci Walk I Męczeństwa, Ministerstwa Kultury oraz projekt remontu i wzmocnień pomnika na zlecenie Muzeum. Powierzchnia rzutu bryły pomnika około 1000m2, wysokość 7,7m, konstrukcja żelbetowa skrzyniowa.
    

 

7. Projekt konstrukcyjny wykonawczy fundamentu na palach pod  CENTRUM tokarsko-frezarskie  w ZAKŁADZIE MECHANICZNYM ELTECH SP. Z O.O.
  
 
8. Projekt konstrukcyjny wykonawczy fundamentu pod  CENTRUM OBRÓBCZE DO METALI  TYP  FSP - 3000 ST  w Przedsiębiorstwie Produkcyjnym "Metalmor"
  
 

9. Projekt konstrukcyjny wykonawczy zainstalowania nowego pieca odlewniczego z wyposażeniem w istniejącej hali odlewni firmy Elzamech Elbląg. Zakres obejmuje fundament pieca, dół piecowy, obiekty zaplecza pieca, pomost transportowy dla wozu załadowczego pieca, wzmocnienia istniejącej konstrukcji hali.
      
 


 

powrót na górę strony
 


 

Wszelkie prawa zastrzeżone.