inż. Marek Świtlicki
uprawniony projektant i kierownik budowy w zakresie konstrukcyjno-budowlanym
Nr 1568/EL/90 i Nr 1895/EL/94
Rzeczoznawca budowlany wpisany do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Nr 333/98/R
Członek PZITB oraz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
 
 
wstęp   |   oferta   |   projekty   |   ekspertyzy   |   w realizacji    |   kontakt    
 
Projekty

Projekty w zakresie budownictwa mieszkaniowego, obiektów użyteczności publicznej, obiektów przemysłowych, pawilonów usługowo-handlowych, modernizacji i adaptacji istniejących obiektów, wszelkich konstrukcji inżynierskich.
 

Niektóre wykonane i zrealizowane prace projektowe:

Budynki mieszkalne   |   Szkoły    |   Różne   |   Zabytki   |   Oczyszczalnie   |   Przemysłowe

 

Uwaga: duże pliki, pliki otwierają się w nowym oknie przeglądarki

Budynki mieszkalne:
 

Projekt konstrukcji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.Asnyka o kub. V=8,0 tys.m3

Projekt konstrukcji budynku L-1 “Osiedle za Politechniką”
w Elblągu V=10,6 tys.m3

Projekt konstrukcji bud. L-3 “Osiedle za Politechniką”
w Elblągu V=8,5 tys.m3


Projekt kompleksu mieszkalno-usługowego przy ul.Hetmańskiej  Elblągu, część konstrukcyjna (współpraca z zespołem prof.Andersa z Politechniki Gdańskiej) V=43,0 tys.m3

 

Projekt budynku mieszkalno-usługowego przy ul Bałuckiego V=20,0 tys.m3 . Garaże, usługi, mieszkania.
 

Projekt bud.mieszkalno-usługowego
przy ul.Sobieskiego / Legionów V=18tys.m3
 

Projekt bud. przy ul.Robotnicza-Karowa
V=7 tys.m3

Projekt budynku mieszkalno-usługowego - plomba pomiędzy budynkami przy ul.Robotnicza
V=5 tys.m3


Projekt konstrukcji osiedla mieszk.–wielorodzinne TRUSO-B w Elblągu,
12 budynków o kubaturze od 6 tys.m3 do 14tys.m3, każdy


 

Osiedle Krakusa – projekt bud.nr2
V=11,0 tys.m3
 

 brak zdjęcia


Projekt bud. przy ul.Związku Jaszczurczego V=5 tys.m3

 brak zdjęcia

   

 

Budynki mieszkalne   |   Szkoły    |   Różne   |   Zabytki   |   Oczyszczalnie   |   Przemysłowe   |   góra

Szkoły:

Szkoła Podstawowa w Tolkmicku-projekt rozbudowy i adaptacji dla potrzeb Gimnazjum. Część dydaktyczna, sala gimnastyczna, basen i zaplecze socjalne (stołówka, kuchnia).

 

Szkoła Podstawowa w Nowym Dworze Gdańskim - projekt rozbudowy. Część dydaktyczna i nowa sala gimnastyczna.

Szkoła Podstawowa w Pomorskiej Wsi (projekt sali gimnastycznej) V=7,9 tys.m3
 

 brak zdjęcia

Szkoła Podstawowa w Sztutowie. Adaptacja pomieszczeń na
potrzeby biblioteki publicznej

 brak zdjęcia

Szkoła Podstawowa w
Sztutowie-projekt nadbudowy.
 

 brak zdjęcia


Szkoła Podstawowa w Słobitach gm. Wilczęta- rozbudowa. Projekt sali gimnastycznej i część dydaktyczna

 brak zdjęcia


Projekt adaptacji i rozbudowy obiektów pokoszarowych w Malborku połączony z ekspertyzą stanu technicznego budynków (12 budynków), na ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH z 2 salami gimnastycznymi i zapleczem. Budynki murowane i o mieszanej konstrukcji szkieletowej, elementy stalowe i żelbetowe, więźba drewniana. Dla wszystkich obiektów przewidziano dostępność dla osób niepełnosprawnych. W zakres opracowania weszły między innymi: II LO w Malborku V=12,2 tys.m3, ZSE w Malborku V=22,5 tys.m3, łącznik pomiędzy budynkami ZSE (z windą), o szkielecie żelbetowym, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna V=4,6 tys.m3,  bursa dla dziewcząt, budynek administracyjny, szkolna sala sportowa dla II LO V=12,0 tys.m3,  szkolna sala sportowa dla ZSE V=10,6 tys.m3

    


Szkoła Ekologiczna w Piaskach. (część dydaktyczna, hotelowa, gastronomiczna)-projekt

 

 brak zdjęcia


Szkoła Podstawowa
w Tychnowy
z salą gimnastyczną-projekt

 

 brak zdjęcia

Projekt przebudowy budynku ujeżdżalni koni na salę gimnastyczną dla Zespołu Szkół Chemicznych w Starogardzie Gdańskim V=5,0 tys.m3

 brak zdjęcia

 

Budynki mieszkalne   |   Szkoły    |   Różne   |   Zabytki   |   Oczyszczalnie   |   Przemysłowe   |   góra


Obiekty różne:

Projekt wzmocnień pomnika w Chełmnie na zlecenie Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie. Powierzchnia rzutu bryły pomnika około 1000m2, wysokość 7,7m, konstrukcja żelbetowa.
    

Centrum handlowe E. Leclerc w Elblągu, projekt konstrukcyjny centrum. Projekt hali i obiektów towarzyszących
 

Projekt pawilonu handlowego przy ul. Fromborskiej


Projekt pawilonu handlowego przy ul.Puławskiego
 


WOJEW. OŚRODEK KULTURY W ELBLĄGU – MAŁE KINO i DUŻE KINO- projekt konstrukcyjny widowni i modernizacji kina


 
Teatr Dramatyczny w Elblągu-projekt konstrukcyjny nowej widowni, dobudowa piętra i stropu nad widownią
 


Projekt pawilonu
handlowo-usługowego
w Ornecie

 

 brak zdjęcia


Amfiteatr w Braniewie.
Ekspertyza i projekt nowej widowni

 

 brak zdjęcia


Budynek hotelowy przy ul.Zw.Jaszczurczego – projekt adaptacji pomieszczeń dla potrzeb Biblioteki Publicznej

 brak zdjęcia


“BLOK OPERACYJNY I CENTRALNA STERYLIZATORNIA W 110
SZPITALU WOJSKOWYM W ELBLĄGU”
- projekt części konstrukcyjnej


Ośrodek wypoczynkowy
“Muszelka” w Stegnie
V=8,0 tys.m3. Dwa budynki z kotłownią . Projekt konstrukcji.
 

 brak zdjęcia


PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI PARTERU NA CENTRALNĄ STERYLIZATORNIĘ W SZPITALU IM. JANA PAWŁA II W ELBLĄGU-CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA”

 brak zdjęcia


Zespoły garażowe
 brak zdjęcia
   

 

Budynki mieszkalne   |   Szkoły    |   Różne   |   Zabytki   |   Oczyszczalnie   |   Przemysłowe   |   góra


Obiekty zabytkowe:

ZABYTKOWY ZESPÓŁ MŁYNA WODNEGO W ELBLĄGU-3 budynki. Projekt odbudowy i rozbudowy. Budynek hotelowy, restauracja, winiarnia, biurowiec.
   


KATEDRA ŚW.MIKOŁAJA W ELBLĄGU - “ Projekt wzmocnień oraz zabezpieczeń konstrukcji dachu katedry”

 

Ekspertyza i projekt remontu zabytkowego budynku mieszkalno - usługowego w Braniewie przy ul.Kościuszki.


Biblioteka Miejska w Elblągu -  Ekspertyza “Ocena nośności stropów i określenie przyczyn pęknięć ścian". Projekt wzmocnień stropów i dachu.


Projekt remontu konstrukcji więźby dachowej w zabytkowym budynku KAPITANATU PORTU ELBLĄG

 


Zabytkowy budynek Dawnej Karczmy w Kadynach
Ekspertyza i projekt remontu

 

Kamienica w Krakowie
Projekt wzmocnień
i zabezpieczeń budynku

Budynek Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku
Ekspertyza dot. adaptacji poddasza

Budynek poprzemysłowy
w Elblągu.
Adaptacja budynku na potrzeby biblioteki. Ocena nośności
stropów. Projekt konstrukcyjny adaptacji i wzmocnień.

Budynek mieszkalny w zabytkowej strefie Pasłęka - Ekspertyza i wielobranżowy projekt modernizacji oraz remontu, stan przed remontem i w trakcie realizacji. 
  

Zabytkowy dwór w Grzymale, stanowiący element dawnego zespołu pałacowo-parkowego.  
Ekspertyza i projekt remontu.
 


Projekt remontu budynku w zabytkowej strefie Elbląga- dla firmy Dialog.

   
 

Ekspertyza i projekt naprawy attyki (stan przedawaryjny) oraz zespołu garażowego  w zabytkowym budynku poczty w Elblągu.
     

Ekspertyza budynku i projekt odbudowy dachu oraz empor po pożarze zabytkowego kościoła p.w. św. Antoniego w Braniewie.
          

Ekspertyza i projekt naprawy ścian w zabytkowym budynku poczty w Kwidzynie.
        

 

Budynki mieszkalne   |   Szkoły    |   Różne   |   Zabytki   |   Oczyszczalnie   |   Przemysłowe   |   góra


Oczyszczalnie ścieków :

Olecko oczyszczalnia ścieków dla miasta i okolic: zaprojektowano wszystkie obiekty w zakresie konstrukcji , żelbetowe komory, oraz kilkanaście towarzyszących obiektów żelbetowych (zbiorniki, komory, kanały, posadowione bezpośrednio i zapuszczane) i stalowych (galerie nad komorami, podpory rurociągów, klatki schodowe itp.),
1 Nagroda Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska dla oczyszczalni.


Tolkmicko – podczyszczalnia ścieków. Projekt zbiorników żelbetowych o różnych wymiarach posadowionych bezpośrednio i zapuszczanych. W tym przepomp.ślimakowa, przepompownie, piaskowniki, komora fermentacji ,stacja sprężania,osadniki, kanały.


Tolkmicko – projekt konstrukcji oczyszczalni - 6szt. żelbetowych komór osadu czynnego oraz kilka obiektów towarzyszących o konstrukcji żelbetowej, stalowej oraz budynki. Całość wykonana w trudnych warunkach gruntowo-wodnych , Zalew Wiślany.

Krokowa – projekt konstrukcyjny oczyszczalni (kilka zbiorników i komór, w tym zapuszczane komory osadu czynnego oraz obiekty towarzyszące).
 

Stegna - Oczyszczalnia, projekt
 
 brak zdjęcia
Oczyszczalnia dla miasta Balewo, projekt
 brak zdjęcia
Kąty Rybackie - oczyszczalnia, projekt.
 brak zdjęcia

Cieszymowo– projekt oczyszczalni (kilka zbiorników i komór, w tym osadniki zapuszczane , przepompownie
złoża i inne.
 brak zdjęcia

Malbork – Kałdowo i Piaski : projekt przepompowni ścieków, kilka różnych zbiorników okrągłych, żelbetowych,
 
 brak zdjęcia

Modernizacja i Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w
m. Lisewo Malborskie-projekt

 
 brak zdjęcia

 

Budynki mieszkalne   |   Szkoły    |   Różne   |   Zabytki   |   Oczyszczalnie   |   Przemysłowe   |   góra


Wybrane obiekty przemysłowe:

 

Stalowa hala wysokozaawansowana technologicznie-odlewnia żeliwa. Projekt konstrukcyjny i architektoniczny. Inwestor, Alstom Power w Elblągu.  Hala trzynawowa o pow.zabudowy około10tys.m2 i kubaturze 220tys.m3. Wysokość 22m, rozpiętości konstrukcyjnej naw 24m, 18m i 24m. Hala wyposażona w suwnice od 20 do 100t oraz suwnice wspornikowe. Wewnątrz hali zaprojektowano zespoły fundamentów, zbiorniki naziemne i podziemne, estakady. Ponad 50 fundamentów urządzeń technologicznych, w tym kesony, fundamenty pieców i około 1,5km pomostów technologicznych różnego typu. Konstrukcje stalowe i żelbetowe, fundamenty bezpośrednie i palowe. Około 1200 sztuk pali rożnego typu. Wewnątrz hali zaprojektowano budynek biurowo-socjalny cztero kondygnacyjny.
             

Hala nowa została wbudowana pomiędzy dwie istniejace hale, po oczyszczeniu terenu z istniejącej zabudowy-silosy, zespoły filtrow, żelbetowe zasobniki:
     


Hala przemysłowa importowana z USA. Projekt konstrukcyjny nowej hali i adaptacja do warunków krajowych hali importowanej. Fundament baterii silosów, zbiorniki, fundamenty urządzeń. Współpraca z Instytutem Techniki Budowlanej w Warszawie.
     
 
Projekt budowlany nowej hali dla Zakładu Metalurgicznego GE Power w Elblągu. Projekt budowlany hali CPL-9, projekty fundamentów technologicznych i projekt konstrukcyjny estakady suwnicy 80t. Inwestor, GE Power Oddział w Elblągu.


Zakład Produkcyjny Biopaliw. Projekt konstrukcji hali przemysłowej, baterie zbiorników-kilka różnych zespołów, zbiorniki naziemne i podziemne, estakady, fundamenty urządzeń, obiekty towarzyszące. Konstrukcje stalowe i żelbetowe.

 

 
- projekt rozbiórki i inwentaryzacja elektrofiltra K-8 WP-120 W EKO Elbląg dla Energa Kogeneracja Sp.z o.o. Powierzchnia zabudowy zespołu 1045 m2. Wysokość zespołu do 21,4m. W skład zespołu wchodzą Elektrofiltr K-8 o kubaturze 5tys.m3, budynki prostowników, odżużlania, kanały spalin, przenośniki taśmowe, estakady, podpory kratownicowe. Konstrukcja stalowa. Fundament żelbetowy.

 
Fundamenty pod maszyny - kilkanaście projektów dla różnych inwestorów. Między innymi fundament
centrum pod  CENTRUM OBRÓBCZE DO METALI  TYP  FSP - 3000 ST dla firmy METALMOR
 
 
 
Projekt konstrukcyjny wykonawczy fundamentu pod  CENTRUM tokarsko-frezarskie  w ZAKŁADZIE MECHANICZNYM ELTECH SP. Z O.O.
 
Projekt konstrukcyjny wykonawczy-zainstalowania nowego pieca odlewniczego z wyposażeniem w istniejącej hali odlewni - dla firmy Elzamech Elbląg.
Zakres obejmuje fundament pieca, dół piecowy, obiekty zaplecza pieca, pomost transportowy dla wozu załadowczego pieca, wzmocnienia istniejącej konstrukcji hali

      
 
Fundament prasy hydraulicznej o nacisku 1000 ton dla firmy SECESPOL
 
Keson do zalewania wysokich form, warsztat regeneracji modeli i inne projekty w Zamechu

 
Hala magazynowo-przemysłowa dla Alstom Power wysokości 17m i długości 85m o stalowej konstrukcji z
suwnicą i wielokondygnacyjnymi regałami - projekt budowlany wielobranżowy
   

Dla Alstom Power modernizacja i ekspertyzy w budynku biurowym A-1 oraz projekt remontu MAŁEJ I DUŻEJ KABINY BADAŃ MAGNETYCZNYCH
 

projekty obiektów konstrukcyjnych sieci CO i wod.-kan., kanały i komory pod ulicami, magistrale
napowietrzne, przeciski pod dro-gami, szalowania wykopów głębokich i ścianki szczelne, itp.
 

Magazyny zbożowe w Pasłęku (fundamenty, wieże, budynki technolog.i biurowe, podpory rurociągów)-projekt
 

Kominy stalowe, żelbetowe i murowane, np. 40m. komin stalowy w Stegnie-projekt
 
 

Zakłady Stolarskie
 
 

Projekt wykonawczy adaptacji pom.dla ELBREWERY CO. LTD. BROWAR W ELBLĄGU - część konstrukcyjna
 

Projekt Stacji Paliw w Elblągu przy ul.Mazurskiej - część konstrukcyjna
 
 

Projekt  MODERNIZACJA CENTRALNEGO WODOCIĄGU ŻUŁAWSKIEGO
- CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA, w tym 3 zadaszone zbiorniki na wodę średnicy 15m i wysokości 7m każdy.
 
 
   

 

Budynki mieszkalne   |   Szkoły    |   Różne   |   Zabytki   |   Oczyszczalnie   |   Przemysłowe   |   góra

  

Wszelkie prawa zastrzeżone.