inż. Marek Świtlicki
uprawniony projektant i kierownik budowy w zakresie konstrukcyjno-budowlanym
Nr 1568/EL/90 i Nr 1895/EL/94
Rzeczoznawca budowlany wpisany do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Nr 333/98/R
Członek PZITB oraz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
 
 
wstęp   |   oferta   |   projekty   |   ekspertyzy   |   w realizacji    |   kontakt   
 

Ekspertyzy, orzeczenia techniczne, skanowanie betonu, diagnostyka budowli

Ekspertyzy budowlane, orzeczenia techniczne, opinie i oceny stanu technicznego budynków, elementów konstrukcji budynków oraz innych obiektów inżynierskich obejmujące:
-badanie nośności stropów,
-określanie przyczyn powstania zarysowań i pęknięć
ścian, stropów, słupów, podciągów, fundamentów,
-określanie przyczyn
nadmiernych ugięć stropów,
-określanie przyczyn
zawilgocenia posadzek, ścian i stropów,
-określanie dopuszczalnych obciążeń konstrukcji budowlanych,
-badanie fundamentów (łącznie z badaniami gruntu) w zakresie ustalenia dopuszczalnych osiadań i nośności fundamentów,
-opiniowanie rozwiązań projektowych w zakresie konstrukcji,
-nieinwazyjne rozpoznawanie położenia i średnicy zbrojenia w stropach, ścianach, słupach, podciągach
przy pomocy skanera do betonu,
-nieinwazyjne badanie  wytrzymałości betonu przy pomocy cyfrowego testera betonu,
-projekty wzmocnień
i remontów.
Ekspertyzy i projekty wzmocnień wykonuje rzeczoznawca budowlany.
 

Nieinwazyjne skanowanie betonu wykonywane jest skanerem HILTI Ferroscan PS200 (PS250). Skanowanie betonu wykonuje osoba z ponad 10-letnim doświadczeniem w pracach diagnostycznych z użyciem skanera i w interpretacji wyników.

Aktualne świadectwo kalibracji  skanera w serwisie Hilti:


Skanowanie zbrojenia zatopionego w betonie obejmuje rozpoznanie w betonie położenia (głębokość i rozstaw) oraz średnicy zbrojenia w sposób nieinwazyjny, bez potrzeby rozkuwania betonu. Wyniki skanowania betonu przedstawiane są w formie graficznej. Technologię skanowania opisano w zakładce oferta.
       
Do szybkiego wykrywania w betonie i w murach ceglanych prętów zbrojeniowych, rur miedzianych, rur aluminiowych, przewodów elektrycznych pod napięciem, używamy Ferrodetektora Hilti.
Nieinwazyjne badania wytrzymałości betonu
wykonywane są cyfrowym testerem betonu DIGI SCHMIDT2000. Wyniki badań prezentujemy w formie graficznej i opisowej.
     
Wykonujemy również pomiary wilgotności materiałów budowlanych (beton, drewno, kamień) i pomieszczeń oraz laserowe pomiary temperatury przegród budowlanych (ścian , stropów itp.).
 
Niektóre zrealizowane prace:

Ekspertyza budowlana dwóch hal istniejących o konstrukcji stalowej, żelbetowych fundamentach na palach oraz projekt konstrukcyjny i architektoniczny  nowej odlewni żeliwa wstawianej pomiędzy hale. Inwestor, Alstom Power w Elblągu. W zakres ekspertyzy wchodziło rozpoznanie dopuszczalnych obciążeń fundamentów żelbetowych, żelbetowych pali fundamentowych i stalowej konstrukcji istniejących hal. Prace obejmowały badania batonu, badania stali, skanowanie żelbetu, próbne obciążenia pali istniejących, obliczenia. Nowa hala- trzynawowa, o powierzchni zabudowy około 10tys.m2, kubaturze 220tys.m3, wysokości 22m, rozpiętości konstrukcyjnej naw 24m, 18m i 24m, wyposażona w suwnice od 20 do 100t oraz suwnice wspornikowe. Wewnątrz hali zespoły fundamentów, zbiorniki naziemne i podziemne, estakady. Ponad 50 sztuk fundamentów urządzeń technologicznych, w tym kesony, fundamenty pieców i ok.1,5km pomostów różnego typu. Konstrukcje stalowe i żelbetowe, fundamenty bezpośrednie i palowe. Łącznie ok. 1200 pali rożnego typu. Wewnątrz hali budynek biurowo-socjalny cztero kondygnacyjny.
 

Ekspertyza budowlana dwóch hal dla GE Power w Elblągu
. Ekspertyza konstrukcyjna dotycząca możliwości zmiany udźwigowienia hali odlewni  staliwa i hali odlewni żeliwa Zakładu Metalurgicznego GE Power w Elblągu. W zakres ekspertyzy wchodziły obliczenia konstrukcyjne obu hal oraz obliczenia konstrukcji  belek podsuwnicowych kilkunastu suwnic . Łączna powierzchnia hal w zakresie opracowania około 28tys.m2 . Suwnice  o udźwigu od 3t do 125t.
 
 

Skanowanie zbrojenia żelbetowej płyty wiaduktu w celu
wykonania  pomiaru otuliny zbrojenia i rozstawu prętów zbrojeniowych, na budowie Autostrady A1, dla firmy Skanska-NDI JV. Nieinwazyjne badanie  wykonywane za pomocą skanera do betonu.


Skanowanie żelbetowych prefabrykatów ściany w celu rozpoznania zbrojenia na budowie Obiektu  Kunsztu Wodnego, w ramach Kompleksu Urbanistycznego Forum Gdańsk, dla firmy Skanska S.A. Nieinwazyjne badanie wykonywane za pomocą skanera do betonu.
 

Skanowanie zbrojenia żelbetowej belki przęsła mostu wantowo-belkowego przez rzekę Wisłę koło Kwidzyna , dla firmy Budimex S.A.. Nieinwazyjne badanie w celu rozpoznania położenia zbrojenia.


Ekspertyza budowlana nośności stropu żelbetowego połączona z badaniami betonu i skanowaniem zbrojenia stropu oraz podciągu dla firmy Euromedic Pomorskie Centrum Medyczne w budynku szpitala Copernicus Podmiot Leczniczy SP. z o.o. w Gdańsku.


Ekspertyza nośności stropu żelbetowego połączona z badaniami betonu i skanowaniem zbrojenia  w budynku Colegium Patologicum – Zakładu Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.

Ekspertyza budowlana stropu budynku teatru. Ekspertyza nośności żelbetowego stropu połączona z badaniami betonu i skanowaniem zbrojenia podciągów, żeber, słupów i płyty stropu w budynku Teatru Nowa Łaźnia w Krakowie. Powierzchnia stropu w zakresie opracowania ok. 2,0 tys.m2.
     

Skanowanie żelbetowej studni rewizyjnej przebudowy linii kolejowej E65 Warszawa-Gdynia, przy stacji Sopot  dla firmy Polwar S.A.. Nieinwazyjne badanie w celu rozpoznania położenia oraz średnicy zbrojenia.
 

Skanowanie żelbetowego stropu o powierzchni ok. 400m2 (jedna kondygnacja) i grubości 20 cm w celu rozpoznania średnicy zbrojenia, grubości otuliny zbrojenia i rozstawu prętów zbrojeniowych w budynku w Warszawie, na zlecenie firmy SKIS-GAZ.
       

Skanowanie żelbetowych słupów na budowie "Neopark" w Warszawie na zlecenie RD bud Sp. z o.o. Nieinwazyjne badanie w celu rozpoznania średnicy i położenia zbrojenia.
 

Skanowanie żelbetowego stropu w budynku przemysłowym w Świebodzicach na zlecenie spółki Elektrum. Nieinwazyjne rozpoznanie położenia zbrojenia.


Skanowanie i badanie wytrzymałości betonu żelbetowych słupów hali pieca na terenie huty szkła w Sierakowie na zlecenie BA Glass Poland Sp.z o.o.

 

Skanowanie żelbetowych strunobetonowych dźwigarów dachowych hali przemysłowej w Ożarowie na zlecenie Depenbrock Polska Sp. z o.o. Sp. K.


Skanowanie żelbetowych prefabrykatów ściennych Centrum Magazynowo-Produkcyjnego w Bydgoszczy na terenie Parku Technologicznego, na zlecenie Depenbrock Polska Sp. z o.o. Sp. K.


Ekspertyza budowlana budynku hotelowo-usługowego: ekspertyza stropów połączona z badaniami betonu i skanowaniem zbrojenia w pięciokondygnacyjnym budynku kompleksu hotelowo-usługowego w Szczecinku.

Ekspertyza budowlana budynku nieszkalno-usługowego: ekspertyza pęknięć ściany budynku usługowo-mieszkalnego wielorodzinnego połączona z odkrywkami fundamentów, badaniami gruntu, badaniami betonu i skanowaniem zbrojenia. Budynek pięciokondygnacyjny (podpiwniczony) przy ul.Warszawskiej w Nowym Dworze Mazowieckim.

Ekspertyza budowlana budynku usługowego: ekspertyza nośności stropu z określeniem dopuszczalnych obciążeń, połączona z badaniami betonu i skanowaniem zbrojenia w budynku Poczty Polskiej w Ostrowie Wielkopolskim.

Ekspertyza budowlana stropu kamienicy w zabytkowym centrum Gdańska: ekspertyza techniczna stropu z określeniem dopuszczalnej nośności w budynku Poczty Polskiej w Gdańsku przy ulicy Długiej.

Ekspertyza techniczna budynku rozdzielni R60kV w Elblągu dla Energa Kogeneracja Sp.z o.o. - budynek przemysłowy z 1928 r., o kubaturze 9645m3, długości 46m, szerokości 22m i wysokości 16m, o powierzchni użytkowej około 2tys.m2. Konstrukcja budynku żelbetowa i murowana. Fundament w postaci ramy żelbetowej opartej na palach.


Ekspertyza budowlana i projekt wzmocnienia fundamentu żelbetowego na palach komina wysokości ok. 40m  w celu adaptacji dla nowego komina. Inwestor - Alstom Power.

Ekspertyza budowlana stropu hali i fundamentów: ekspertyza konstrukcyjna stropu żelbetowego i fundamentów palowych z projektem wzmocnień w celu adaptacji dla potrzeb transportu szynowego wozów, ok.50t. Inwestor - Alstom Power.

Ekspertyza i projekt naprawy silosów 1000t na terenie Zakładu ADM Czernin: ekspertyza konstrukcyjna żelbetowego fundamentu i stalowego płaszcza zbiorników z projektem wzmocnień. Inwestor - ADM Czernin S.A.


Ekspertyza budowlana estakady suwnicy: ekspertyza techniczna z wytycznymi napraw, połączona z nieinwazyjnymi badaniami betonu estakady żelbetowej 1B na terenie Odlewni Żeliwa Śrem S.A. długości 120m, szerokości 23m i wysokości 10,6m. Słupy estakady w rozstawie 12m. Estakada wyposażona w dwie suwnice pomostowe o udźwigu 16t.


Ekspertyza budowlana estakady suwnicy: ekspertyza techniczna z projektem naprawy (wzmocnień) estakady stalowej APL-1, połączona z nieinwazyjnymi badaniami betonu fundamentów (stopy fundamentowe na palach) na terenie KROMET Sp. z o.o. w Elblągu. Estakada długości 107m, szerokości 20m i wysokości 10m. Słupy estakady w rozstawie 15m. Estakada wyposażona w suwnicę pomostową o udźwigu 30t.


Ekspertyza budowlana hali przemysłowej i konstrukcji toru suwnicy: ekspertyza budowlana hali i konstrukcji nośnej toru jezdnego suwnic dla ustalenia możliwości montażu dodatkowej suwnicy na terenie Odlewni ELZAMECH w Elblągu.

Ekspertyza budowlana hali przemysłowej: ekspertyzy hali A-22 w Elblągu dla firmy Stokota Sp. z o.o.. Hala dwunawowa, trzykondygnacyjna długości 140m, szerokości 24,7m i wysokości 15,5m.


Ekspertyza budowlana posadzek stacji paliw: ekspertyza żelbetowych płyt szczelnych połączona z nieinwazyjnymi badaniami betonu dla 4 stacji paliw SHELL w Bydgoszczy na zlecenie firmy GIA Polska.
 

Ekspertyza budowlana stropów hali przemysłowej: ekspertyza hali i ocena nośności stropu w hali A-21 w Elblągu dla firmy Stokota Sp. z o.o.. W zakres opracowania wchodził budynek „B”, 3-kondygnacyjny podpiwniczony. Budynek „A” - dwukondygnacyjny bez podpiwniczenia. Wymiary części „A”: długość 69m, szerokość 30m, wysokość 18,7m. Wymiary części „B”: długość 59m, szerokość 30m,wysokość 18,7m. Część "A" jest wyposażona w suwnice o udźwigu 20t.  

Ekspertyzy budowlane budynków pokoszarowych przeznaczonych na obiekty szkolne: budynki pokoszarowe w Malborku – 12 budynków , ekspertyza stanu technicznego budynków, odkrywki stropów, ocena nośności stropów, podciągów i słupów . Projekty wzmocnień.     
  

E
kspertyza budowlana stropodachu budynku usługowego: ekspertyza konstrukcji stropodachu w klubie studenckim "Kreślarnia" w Koszalinie, pod obciążenie centralą wentylacyjnąw zakres prac wchodziło skanowanie podciągów i stropodachu w celu rozpoznania zbrojenia i obliczenia konstrukcyjne.


O
cena nośności stropodachu pod planowane ustawienie centrali wentylacyjnej w budynku kinoteatru w Kwidzynie. W zakres prac wchodziło skanowanie podciągów i stropodachu w celu rozpoznania zbrojenia oraz obliczenia konstrukcyjne.


Ekspertyzy budowlane budynków szpitala: obiekty Szpitala-Przychodni (Szpital Wojskowy) przy ulicy Komeńskiego w Elblągu - ekspertyza stanu technicznego, określenie nośności stropów i projekty wzmocnień– kilkanaście różnych opracowań dla szpitala.

Ekspertyza Budynku Sądu przy ul. Pułaskiego w Elblągu z projektem wzmocnień.

Budynek Hotelowy przy ul. Zw. Jaszczurczego w Elblągu– ekspertyza stropów i projekt wzmocnień 


Ekspertyza budowlana budynku Muzeum diecezjalnego w Pelplinie" .


Ekspertyza budowlana zabytkowej Katedry: Katedra św. Mikołaja w Elblągu - "ekspertyza konstrukcji dachu i projekt wzmocnień oraz zabezpieczeń "


Ekspertyza budowlana zabytkowego budynku kościoła: ekspertyza budynku i projekt odbudowy dachu oraz empor po pożarze zabytkowego kościoła p.w. św. Antoniego w Braniewie.
          

Ekspertyzy budowlane zabytkowych budynków: "Bazyliki katedralnej w Pelplinie" , "Seminarium duchownego", "Klasztoru" .
 

Ekspertyzy budowlane zabytkowych budynków: "Collegium Marianum w Pelplinie" , "Sali gimnastycznej z biblioteką", "Diecezjalnego centrum informacji turystycznej", "Budynku sióstr".
 
 

Ekspertyza budowlana konstrukcji pomnika w Chełmnie na Nerem na zlecenie Rady Ochrony Pamięci Walk I Męczeństwa, Ministerstwa Kultury oraz projekt remontu na zlecenie Muzeum.  Powierzchnia około 1000m2, wysokość 7,7m, konstrukcja żelbetowa.
    


Ekspertyza budowlana budynków: ZABYTKOWY ZESPÓŁ MŁYNA WODNEGO W ELBLĄGU-3 budynki. ekspertyza i projekt odbudowy

Ekspertyza i projekt naprawy ścian w zabytkowym budynku poczty w Kwidzynie.
       
 

Budynek Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku "Ekspertyza stanu technicznego konstrukcji poddasza"

  Ekspertyza i projekt naprawy attyki (stan przedawaryjny) oraz zespołu garażowego  w zabytkowym budynku poczty w Elblągu.
     

Amfiteatr w Braniewie- "ekspertyza stanu technicznego i założenia projektowe"

Budynki mieszkalne (wielorodzinne), usługowe i mieszkalno-usługowe -
"ekspertyzy techniczne i projekty wzmocnień"
:
w Braniewie:
przy ul.Moniuszki, Kościuszki, Armii Krajowej
w Rogitach: ekspertyza techniczna budynku mieszkalno-usługowego wielorodzinnego z wytycznymi napraw


w Elblągu: przy ul.Sukienniczej, Żyrardowskiej, Kościuszki, Rybackiej, Robotniczej, Żeromskiego, Pl.Słowiańskim, Matejki, Górnośląskiej
w Malborku: przy ul.Jagiellońskiej,
w Nowym Dworze Gdańskim: przy ul.Dworcowej, Piłsudskiego
w Tolkmicku : przy ul.Świętojańskiej
w Gdyni
przy ul. Świętojańskiej: ekspertyza konstrukcyjna
w Pasłęku przy ul. Ogrodowej:
ekspertyza i projekt nadbudowy po pożarze.

Kamienica wielorodzinna przy ul. Wąskiej w strefie zabytkowej Krakowa -ekspertyza stanu konstrukcji budynku i projekt remontu.

Budynek Poprzemysłowy w zabytkowym części Elbląga -  “Ocena nośności stropów i projekt wzmocnień".

Ocena stanu technicznego i projekt remontu dachu w kamienicy przy ul. Wajdeloty w Gdańsku Wrzeszczu (strefa zabytkowa).

 

Zabytkowy budynek Dawnej Karczmy w Kadynach. Ekspertyza i projekt remontu 

Zabytkowy dwór w Grzymale, stanowiący element dawnego zespołu pałacowo-parkowego.  
Ekspertyza i projekt remontu.
 

Biblioteka Miejska w Elblągu -  “Ocena nośności stropów i określenie przyczyn pęknięć ścian". 

 

Ekspertyza i projekt remontu zabytkowego budynku mieszkalno - usługowego w Braniewie przy ul.Kościuszki.

Budynek mieszkalny w zabytkowej strefie Pasłęka - Ekspertyza i projekt remontu.
  

Szkoły:
- ekspertyza stropu auli w III LO w Elblągu– ocena nośności
- szkoła Podstawowa w Sztutowie - ekspertyza stropów i projekt wzmocnień
- szkoła w Suchaczu- ekspertyza konstrukcyjna

- szkoła w Gronowie.  Ekspertyza konstrukcyjna
- szkoła w Młynarach.  Ekspertyza i projekt wzmocnień
- szkoła w Tujsku.  Ekspertyza konstrukcyjna 
- szkoła w Tolkmicku.  Ekspertyza konstrukcyjna 
- szkoła w Gronowie Elbląskim – ekspertyza i projekt zabezpieczeń
 

i  inne opracowania.

 

powrót na górę strony


 

Wszelkie prawa zastrzeżone.